Fjärrstyrd flygtrafikledning

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Fjärrstyrd flygtrafikledning

Genom att implementera flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen. Det innebär en flexiblare och effektivare leverans som möter kundernas behov kopplat till bland annat öppettider, trafikvolymer och digitala informationstjänster.

LFV har varit banbrytande i arbetet med RTS och har arbetat tillsammans med såväl industrin som med Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är den tillsynsmyndighet i Sverige som följer upp LFVs leveranser mot det certifikat och de tillstånd vi har för vår verksamhet. Arbetetmed utvecklingen av RTS startade för mer än 10 år sedan och i oktober 2014 fick LFV driftgodkännande från Transportstyrelsen för att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning från LFVs kontrollcentral i Sundsvall. I april 2015 blev Örnsköldsviks flygplats världens första flygplats med flygtrafikledning på distans. 2017 kom driftgodkännandet att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning för Sundsvalls flygplats.

I vår bransch, som så många andra branscher skapar tekniken och digitaliseringens möjligheter nya förutsättningar för att kunna leverera tjänster och information på mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Vi sätter flygsäkerheten först i alla lägen och det är vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen en garant för då de också är den myndighet som ger sitt godkännande för varje ny flygplats som ska nyttja den nya och utvecklade tekniken.

Det finns ett stort nationellt och internationellt intresse att utveckla flygtrafikledningstjänster och här är Sverige och LFV i framkant. Det ska vara effektivt, skapa kundnytta och på sikt sänka kostnaderna utan att vi ger avkall på flygsäkerheten. Det finns också många aktörer internationellt som satsar på den nya tekniken och fjärrstyrd flygtrafikledning. Redan idag så sker merparten av all flygtrafikledning från kontrollcentraler när ett flyg är i luftrummet. Fjärrstyrd flygtrafikledning för flygplatser innebär att också starter och landningar sker via fjärrstyrning där flygledarna sitter samlade i en kontrollcentral.

LFV skapar smarta lösningar för morgondagens flyg.


Fördelar med fjärrstyrd flygtrafikledning

  • En mer kostnadseffektiv flygtrafikledning.
  • Möjlighet för flygplatser med låg trafikintensitet att fortsätta sin verksamhet.
  • Erbjuda fler reservlösningar för stora flygplatser.
  • Mer effektiv användning av personal och infrastruktur.
  • Kostnadseffektivt alternativ till renovering av/eller nytt torn.
  • Flexibla öppettider för att möta kundernas behov.
  • Lätt att uppgradera operativ nivå.
  • Utökat öppethållande för ambulansflygningar, polis och räddningstjänst.
  • Högre flygsäkerhet med ny teknik.