Genomförande

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Genomförande

Till lanseringen av världens första RTS- verksamhet, har LFV tagit fram alla förfaranden, handböcker, styrdokument och utbildningsverksamhet som behövs för kvalificerade servicetekniker. Säkerhetsanalysarbetet är avgörande för framgång med att få RTS drift. LFV ger kunden all den kunskap och lärdomar från vårt samarbete med den svenska nationella tillsynsmyndigheten, alla gör det möjligt för kunden att få en RTS-lösning i drift så effektivt som möjligt, på en optimal kostnad i tid.


Fördelar med vår erfarenhet

  • Kostnader och tidsplan för projektet kan uppskattas mer i detalj
  • En förstudie kommer att minska riskerna vid alla stadier
  • En kostnadseffektiv process


LFVs erbjudande

  • Förstudie: Kundens krav, Förordning, Andra lokala begränsningar och möjligheter, Infrastruktur
  • Kommersiella villkor, inklusive kostnadsnyttoanalys
  • Teknisk och operativ specifikation
  • Stöd i anbudsförfarandet
  • Build Operate Transfer - BOT tjänster