Informationstjänster

I Sverige ansvarar LFV för hanteringen av aeronautisk information för både civil och militär luftfart. Det som rör militär luftfart hittar du under LFV Flyginfo SE.

AIS och färdplanering

Aeronautisk information är avgörande för att kunna planera och genomföra en flygning. För dig som luftrumsanvändare finns bland annat information om gällande regler, kartor på luftrum, flygvägar, radiofrekvenser, navigationshjälpmedel samt flygprocedurer. 

AIS och färdplanering

Flyginfo SE

LFV Flyginfo SE förser Försvarsmakten med militär aeronautisk information och navigationsdata genom att producera militär källdata, militära flygprocedurer och specifika produkter som Försvarsmakten efterfrågar. Det kan handla om flygkartor vid övningar eller insatser.

Flyginfo SE