Luftrumstjänster

Komplexiteten i att designa ett luftrum och flygvägar ökar. Flygplan ska flyga effektiv ur ett ekonomiskt, kapacitet-, säkerhets- och miljöperspektiv. Mycket av arbetet med att skapa luftrum och flygvägar handlar om samarbete över gränser, mellan olika aktörer. 

CNS-analys

Skall du skicka in remiss gällande master, höga byggnader, detaljplaner eller översiktsplaner till LFV? Läs här om hur du går tillväga.

CNS-analys

Effektivisering & optimering av luftrum

LFV har stor erfarenhet av att konstruera flygprocedurer och luftrum kring flygplatser. Vår kunskap om myndigheters krav gör att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.

Optimering av luftrum

Flyghinderanalys

Inom luftfarten är det av yttersta vikt att upprätthålla en god marginal till hinder, från det att flygplanet lättar till det att det tar mark – såväl i vackert väder dagtid som i uruselt väder under mörker. LFV skall alltid tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter.

Flyghinderanalys