Anvisningar till entreprenadarbeten

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Anvisningar till entreprenadarbeten

Se först och främst de generella anvisningarna.  Nedanstående information är specifikt avsedd för entreprenadarbeten.

När det gäller större entreprenadarbeten såsom vägbyggen, större anläggningsarbeten av olika slag etc. önskar LFV om möjligt en eller flera SHAPE-filer som beskriver det område eller de områden som arbetena planeras i. Ange också i vilket format koordinaterna i SHAPE-filerna är och eventuell lokal variant. Det är inte alltid vi kan se det i våra analysverktyg.  

LFV kan ha anläggningar i det berörda området som kan påverkas. Tänk också på påverkan i form av blockerad tillgång till anläggningar, markarbeten, strömlöshet och liknande. Dessutom kan våra anläggningar tillfälligt störas ut av temporära anläggningar i närheten av våra objekt. Vi är, när det gäller dessa ärenden, i första hand intresserade av rent fysisk påverkan på våra objekt samt elektromagnetiska störningar som kan uppkomma. Är ni osäkra på om ert arbete påverkar LFVs utrustning så ring oss först på telefon 011-19 22 13.