Bli flygledare

Ansökan

Just nu är det osäkra tider i LFV pga coronapandemin och det är inte helt beslutat om när nästa intag till flygledarutbildningen kommer att ske. Vår ursprungliga plan var att öppna för ansökningar i november men datum är dessvärre inte bestämt. När vi öppnar för ansökningar igen kommer du att finna en länk till vårt ansökningssystem här. Följ oss gärna på Instagram och Linkedin så missar du inte när vi öppnar för ansökningar igen.

Du kan alltid söka till flygledarutbildningen via försvarmakten och bli reservofficer. Ta en titt här.