Rekrytering och urval

LFVs flygledartester är indelat i fyra faser och i dessa ingår ett testpaket som är utvecklat av Eurocontrol, FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package).

FEAST inkluderar ett antal verktyg som hjälper till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. Testerna är speciellt framtagna för att mäta dessa egenskaper.

FEAST består av två delar, som båda är datorbaserade. Urvalsprocessen innehåller också intervju, läkarundersökning och säkerhetskontroll. Läkarundersökningen görs antingen på Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm eller Flygmedicinskt centrum i Skåne, Malmö. Säkerhetskontrollen innebär registerkontroll och en säkerhetsintervju enligt Säkerhetsskyddslagen 2018 585 FEAST Testning utförs tillsammans med andra på plats antingen på Sturup eller i Stockholm. Intervjuer genomförs på Sturup samt i Stockholm.

Vi återkommer med datum och tidplan när detta är bestämt.

Information om testerna från Eurocontrol

Tips!

LFV följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Kontakta oss om du redan har genomfört FEAST-testerna.

Testerna är krävande och du behöver vara fokuserad i flera timmar. Om du blir sjuk eller på annat sätt känner att du inte kommer att orka fokusera så är det bättre att du ber att få göra testerna vid ett annat tillfälle.

Kom utvilad och tänk på att äta ordentlig frukost/lunch innan.  

Testerna sker på engelska, därav viktigt med goda engelskkunskaper.

De fyra faserna

Kontrollera att du uppfyller LFVs behörighetskrav.

Fas 1 och 2

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Exempel på anlag som vi testar:

Förmåga att fatta beslut Minnas och komma ihåg information Simultankapacitet Perceptuell snabbhet Tredimensionell förmåga. Om du klarar fas 1 testerna så bjuds du till fas 2 tester. Fas 1-testerna tar ca 3 timmer och fas 2-testerna tar ca 5 timmar

Fas 3

Klarar du alla tester är nästa steg en intervju. I denna undersöker vi personliga egenskaper som behövs för att bli flygledare. Detta kan vara tex stresstålighet.

Fas 4

Medicinsk och säkerhetskontroll. 
Medicinskt intyg utfärdas av Transportstyrelsen enligt de myndighetskrav som finns.