Så går urvalsprocessen till

LFVs flygledartester mäter de kompetenser och egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. Att arbeta som flygledare är ett ansvarsfullt yrke, och för att hitta de personer som har det som krävs, är urvalsprocessen omfattande, består av flera steg och kan ta upp till ett halvår att genomföra.

LFV öppnar för ansökningar till flygledarutbildningen två gånger om året. För att vara behörig att söka till flygledarutbildningen ska du bland annat ha en godkänd gymnasieexamen. Ta reda på om du uppfyller behörighetskraven här. Alla som uppfyller grundkraven inbjuds till nästa steg som är urvalstester.

Kognitiva urvalstester

LFV använder kognitiva urvalstester som heter FEAST och är framtagna av Eurocontrol. FEAST inkluderar ett antal verktyg som hjälper till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. Testerna är speciellt framtagna för att mäta just dessa egenskaper och säger inget om hur du kommer att lyckas i andra jobb.

Testerna genomförs i datasalar tillsammans med 12-15 personer. Testerna hålls i Malmö eller Stockholm på bestämda datum som planeras inför varje antagningsperiod. Du som uppfyller kraven kommer att få en länk där du kan boka tider för test när det är aktuellt.

Första urvalstestet

Testerna är på engelska och det innehåller också ett kunskapstest på engelska. De tar ca 3 timmar och mäter bland annat:

  • Förmåga att fatta beslut
  • Minnas och komma ihåg information
  • Simultankapacitet
  • Perceptuell snabbhet
  • Tredimensionell förmåga

Testerna mäter kognitiva egenskaper och det är inget man kan plugga på. Det bästa sättet att förbereda sig för testerna är att vara kognitivt på topp det vill säga att man har ätit bra, sovit gott och varför inte ta en rask promenad innan så att du är alert. Då testerna är på engelska kan det vara en bra idé att fräscha upp sin engelska till exempel genom att lyssna på engelska eller läsa engelska böcker. Testerna är krävande och du behöver vara fokuserad i flera timmar. Om du blir sjuk eller på annat sätt känner att du inte kommer att orka fokusera så är det bättre att du ber att få göra testerna vid ett annat tillfälle.

LFV följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Ange i ansökan om du redan har genomfört FEAST-testerna.

Testerna sker i två omgångar och om du klarar de första testerna så kommer du att bjudas in till omgång två av tester som sker på ett senare datum ca två veckor senare.

Andra urvalstestet

Steg 2 i vår urvalsprocess innehåller det man kallar "worksample-tester" där du kommer att få testa på hur det är att jobba som flygledare. Inga förkunskaper behövs. Dessa tester tar ca 5 timmar och sker även de i Stockholm eller Malmö.

När testerna är klara beslutas vilka som kommer att kallas till nästa steg som är en kompetensbaserad intervju. Detta sker genom att vi lägger ihop resultatet på de två testomgångarna och sen rankas kandidater efter resultat. De med högst resultat kallas först.

Personliga egenskaper

Det krävs vissa personliga egenskaper för att bli en bra flygledare, exempelvis stresstålighet. En flygledare måste kunna hålla många saker i huvudet och kunna förutse vad som kommer att hända inom den närmsta tiden. Det gäller att en flygledare har koll på detaljer och inte missar värdefull information. Även om det tidvis kan bli mycket att göra för en flygledare, gäller det att hålla huvudet kallt och fortsätta att jobba stabilt även om det blir stressigt. Att vara flygledare innebär också att man ska samarbetar bra med andra och att man är tydlig i sin kommunikation.

För att undersöka dessa viktiga kompetenser genomför vi en kompetensbaserad intervju och inför den får man också svara på ett personlighetsformulär online. I intervjun kommer vi att be dig om exempel från situationer i riktiga livet så att vi kan utvärdera hur väl du besitter de kompetenser som krävs. Intervjun sker på plats i Stockholm och i Malmö.

När alla intervjuer är klara håller LFV det som vi kallar för en kommission, en beslutspanel kan man säga. Alla resultat från tester och intervju summeras då på ett objektivt sätt och beslut fattas om vem som kommer att erbjudas en plats på flygledarutbildningen.

Antagning

Efter det att du har fått besked om antagning väntar en rad praktiska saker som också måste avklaras innan du är redo att börja på flygledarskolan. Då kommer du få klara instruktioner om vad du behöver göra, och det är inget du behöver göra innan du får ditt besked.

Medicinsk undersökning

För att kunna bli flygledare måste du ha en godkänd medicinsk undersökning. Flygledare kontrolleras varje år så att de är fullt friska. När man ska börja på skolan gör man en så kallad förstagångsundersökning. Den är ganska omfattande och tar nästan en hel dag. Läkarundersökningen som krävs benämns EASA FCL klass 3 och genomförs på Flygmedicinskt Centrum i Malmö eller Aleris Flyg- och Dykmedicinskt centrum i Stockholm.

Kravet är att man ska vara fullt frisk. Vad som innebär att vara fullt frisk regleras av transportstyrelsen och med det menas att du har god syn och hörsel, inte lider av någon svår sjukdom som till exempel epilepsi, diabetes eller hjärtfel. Har du legat på sjukhus eller behandlats medicinskt för något under den senaste tiden kan det vara bra att kolla upp detta och att om det blir aktuellt räkna med att besked om medicinsk undersökning kan dröja eller kräva mer undersökningar. Detsamma gäller om du har ätit psykofarmaka eller behandlats för psykisk ohälsa. Känner du några tveksamheter gällande detta kan du själv kontakta Transportstyrelsen och en flygläkare som får genomföra en medicinsk undersökning klass 3. En fullständig beskrivning av de medicinska kraven finns i EU förordningen 2015-340. Läs om flygmedicin på transportstyrelsen.se.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontrollen innebär registerkontroll och en säkerhetsintervju enligt Säkerhetsskyddslagen 2018:585. I syfte att säkerställa att endast pålitlig personal får tillgång till LFVs säkerhetskänsliga information och verksamhet säkerhetsprövar LFV personal som får eller kan få tillgång till denna. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. I säkerhetsprövningen ingår en säkerhetsprövningsintervju och en registerkontroll mot SÄPO. Du kan läsa mer om säkerhetsprövning på Säkerhetspolisens hemsida under Säkerhetsskydd, Personalsäkerhet. 

Tips!

  • LFV följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Kontakta oss om du redan har genomfört FEAST-testerna.
  • Testerna är krävande och du behöver vara fokuserad i flera timmar. Om du blir sjuk eller på annat sätt känner att du inte kommer att orka fokusera så är det bättre att du ber att få göra testerna vid ett annat tillfälle.
  • Kom utvilad och tänk på att äta ordentlig frukost/lunch innan. 
  • Testerna sker på engelska, därav viktigt med goda kunskaper i engelska.