Rekrytering och urval

LFVs flygledartester hjälper till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare.

LFVs flygledartester är indelade i fyra faser och i dessa ingår i testpaketet FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package), utvecklat av Eurocontrol. FEAST inkluderar ett antal verktyg som hjälper till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. Testerna är speciellt framtagna för att mäta dessa egenskaper.

FEAST består av två delar som båda är datorbaserade. Urvalsprocessen innehåller också intervju, läkarundersökning och säkerhetskontroll. Läkarundersökningen görs antingen på Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm eller Flygmedicinskt centrum i Skåne, Malmö. Säkerhetskontrollen innebär registerkontroll och en säkerhetsintervju enligt Säkerhetsskyddslagen 2018 585. FEAST-testning utförs tillsammans med andra på plats antingen i Malmö eller Stockholm. Intervjuer genomförs på Sturup och i Stockholm.

De fyra testfaserna

Ta reda på om du uppfyller behörighetskraven.

Fas 1 och 2, tester

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska. Exempel på anlag som vi testar:

  • Förmåga att fatta beslut
  • Minnas och komma ihåg information
  • Simultankapacitet
  • Perceptuell snabbhet
  • Tredimensionell förmåga

Om du klarar fas 1-testerna bjuds du in till fas 2. Fas 1-testerna tar cirka 3 timmar och fas 2-testerna tar cirka 5 timmar.

Fas 3, personliga egenskaper

Klarar du alla tester i fas 1-2 är nästa steg en intervju. I denna undersöker vi personliga egenskaper som behövs för att bli flygledare. Exempel på egenskaper kan vara stresstålighet.

Fas 4, medicinsk kontroll och säkerhetskontroll

I fas fyra genomförs medicinsk kontroll och säkerhetskontroll. Medicinskt intyg utfärdas av Transportstyrelsen enligt de myndighetskrav som finns.

Tips!

  • LFV följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Kontakta oss om du redan har genomfört FEAST-testerna.
  • Testerna är krävande och du behöver vara fokuserad i flera timmar. Om du blir sjuk eller på annat sätt känner att du inte kommer att orka fokusera så är det bättre att du ber att få göra testerna vid ett annat tillfälle.
  • Kom utvilad och tänk på att äta ordentlig frukost/lunch innan. 
  • Testerna sker på engelska, därav viktigt med goda kunskaper i engelska.

Utbildning till flygledare ges på flygledarskolan Entry Point North.