Utbildning till flygledare

Flygledarelever vid simulator

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar inom ämnen som flygtrafiktjänst, flygtrafikregler, flygnavigation, flygmeteorologi och flygengelska. De praktiska övningarna sker i skolans simulatorer.

Utbildningen av flygledare sker på Entry Point North (EPN) som ligger i Hyllie i Malmö. Skolan drivs sedan 2006 i samarbete mellan det svenska LFV och dess motsvarigheter IAA på Irland och Naviair i Danmark. Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1,5 år på EPN och ca 1 år på en arbetsplats där du har en elevanställning hos LFV. Utbildningen är studiemedelsberättigad och en betald företagsutbilding av LFV.

Personlig handledning 

Varje kurs har en kurschef som ansvarar för utbildningen. Hela utbildningen sker i tätt samarbete mellan elever och instruktörer. Lärartätheten är hög och eleverna får nästintill individuell handledning av sina instruktörer. Instruktörerna följer elevernas utveckling och ger råd och tips om vad de behöver träna vidare på. Uppföljningen pågår under hela utbildningstiden och syftar till att ge både elev och kursledning besked om utvecklingen.

Effektiv utbildning 

Tempot i utbildningen är periodvis högt. För varje delkurs finns en målsättning och kvalitativ nivå som studenterna ska uppnå för att kunna fortsätta utbildningen. För att bli godkänd på de teoretiska proven krävs 75 % rätt svar. Möjlighet till omprov finns. Under hela utbildningen sker utvärdering av din kompetens och utveckling. Om du inte uppnår kursmålen avbryts din utbildning.

Ekonomi och boende 

Under utbildningen är du som student berättigad till studiemedel från CSN. Flygledarutbildningen är en företagsutbildning som leder till jobb hos LFV, en utbildning som man som student inte behöver bekosta. Entry Point North eller LFV står inte för boende detta behöver du ordna på egen hand.

Reservofficer i Försvarsmakten 

Du kan också söka till flygledarutbildningen via Försvarsmakten och bli reservofficer.

Nästa ansökningsperiod öppnar i juni

Just nu är ansökan stängd, men vi kommer att öppna igen för ansökningar i mitten av juni, för kursstart i februari 2025. Det är två kursstarter om året på skolan Entry Point North, en i februari och en i september.

Följ oss gärna på Instagram, Facebook och Linkedin för att få uppdateringar om jobb och utbildning till flygledare.