Frågor och svar

<p>Nej, man får enbart göra testerna en gång enligt rekommendation från Eurocontrol, en rekommendation som vi följer.</p>
<p>Dina betyg ska motsvara våra behörighetskrav och du ska vara behörig&nbsp;för <br />högskolestudier.&nbsp;</p>
<p>Ja, förutom LFV:s behörighetskrav måste du även uppfylla de grundläggande behörighetskraven för högskolestudier. Mer information kan du hitta här:&nbsp;<a href="http://www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/Utlandsk-gymnasieutbildning/Ansok-om-bedomning-av-utlandsk-gymnasieutbildning/" target="_blank">uhr.se</a></p>
<div>Vi godkänner&nbsp;<a href="https://www.su.se/svefler/tisus/om-tisus-kontakt" target="_blank">TISUS</a>. För att testa dina färdigheter i svenska kan du även vända dig till en av Transportstyrelsens&nbsp;<a href="https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Kontrollant" target="_blank">språkkontrollaner.</a></div> <p>TISUS= test i Svenska för utlandsstuderande.</p>
<p>Det beror lite på vilken linje du gick. Komvux kan hjälpa dig.</p>
<p>Ja, du behöver bifoga behörighetsintyg i din ansökan där omfattningskravet är intygat och minst 7 av ämnena i innehållskravet.</p>
<p>Komplettera betyget på Komvux alt. om du studerat/arbetat utomlands, engelskspråkigt minst 6 mån, kan du förmodligen få dispens. Intyg krävs.</p>
<p>LFV&nbsp;har ingen lägsta antagningspoäng. Alla som uppfyller våra behörighetskrav blir kallade till tester. Testresultaten och intervjun avgör om man blir antagen eller ej.</p>
<p>Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.</p> <p>Exempel på anlag vi testar:</p> <ul> <li>förmåga att fatta beslut</li> <li>minnas och komma ihåg information</li> <li>simultankapacitet</li> <li>perceptuell snabbhet</li> <li>tredimensionell förmåga</li> </ul>
<p>Kontakta Transportstyrelsen, <a href="http://www.transportstyrelsen.se/" target="_blank">www.transportstyrelsen.se</a>.<br />Följ länk <a href="http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/Narsynthetsoperation/" target="_blank">Närsynthetsoperation</a></p>
<div>-Med fullt frisk menar vi att du inte lider av t.ex. epilepsi, diabetes eller hjärtfel. Om du har några tveksamheter gällande detta behöver du själv kontakta Transportstyrelsen och en flygläkare som får genomföra en medicinskt undersökning klass 3. En fullständig beskrivning av de medicinska kraven finns i EU förordningen 2015-340. <a href="https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Flygtrafiktjanst/Foreskrifter-och-forordningar/EU-forordningar-for-flygtrafiktjanst/flygledarcertifikat-samt-vissa-andra-certifikat-och-intyg/" target="_blank">Läs mer här</a></div>
<p>Ja. Här ansöker du om <a href="http://www.csn.se" target="_blank">CSN</a>.</p>
<p>FEAST Testning utförs i första hand på EPN Sturup, men eventuellt också i Stockholm. Intervjuer genomförs på Sturup samt i Stockholm.</p>
<p>Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1 ½ år på EPN, Sturup (Studiemedelsberättigat)&nbsp;Andra delen av utbildningen, ca 1 år, är ute på arbetsplats och du har en elevanställning hos LFV.</p>
<div>För att få söka till utbildningen och bli kallad till tester krävs en godkänd högskolebehörighet. Läs mer om grundläggande behörighet <a href="https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/behorighet-till-grundniva/" target="_blank">här</a></div>
<p>Vi tar inte emot ansökningar som inte uppfyller godkänd högskolebehörighet, och eftersom vi inte har någon lägsta poäng för att komma in på vår utbildning håller vi oss <span style="text-decoration: underline;">enbart</span> till godkänd högskolebehörighet.</p>
<p>Om du vill arbeta som flygledare i ett militärt torn behöver du utbilda dig inom Försvarsmakten. Utbildningen blir då olika lång beroende på vilken tidigare utbildning du har inom Försvarsmakten. Du anmäler dig till utbildningen via Försvarsmakten. Läs under sidan <a href="/link/aaa2319695054607bfc819cb5d797cb9.aspx">Reservofficer.&nbsp;</a></p>
<div>Nej, du anmäls automatiskt när du skickar in ansökan. Vi kontaktar dig. Testerna kommer att genomföras runt marsmånad 2019.&nbsp;Glöm inte att kolla skräpposten med jämna mellanrum eftersom mejl från rekryteringssystemet kan hamna där.</div>
<p>Det finns flera olika datum och tider under testperioden, du får information om hur testerna ska genomföras via mejl.&nbsp;</p>
<p><span>Testerna är gällande i 5 år och man har möjlighet att söka till utbildningen igen under den perioden. </span><span>E</span><span>fter 5 år har man möjlighet att göra testerna igen, vilket enbart gäller för de personer som tidigare klarat testerna.</span></p>
<p>En medicinskt undersökning klass 3 genomförs efter att kandidaten har klarat FEAST 1 och 2. Det är alltså inget som du själv behöver göra innan du blir kallad till testerna. Du får mer information om hur det går till längre fram i ansökningsprocessen. <a href="https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/" target="_blank">Läs mer här.</a></p>
<p>Nej, du kan inte bestämma var du ska jobba, t ex nära din hemort, &nbsp;det är LFVs resursbehov som styr. LFV har verksamhet på flera ställen i Sverige. <a href="/link/4c74cabdb3e642cc88fe3d746ff58885.aspx">Här finns LFV.</a></p>