Frågor och svar

Nej, man får enbart göra testerna en gång enligt rekommendation från Eurocontrol, en rekommendation som vi följer.

Ja det kan du. Bifoga ditt betyg från din utländska utbildning (översatt) Du måste sedan utöver det kunna styrka dina svenska kunskaper genom tex att bifoga intyg på den svenskutbildning du har gått.

Bifoga ditt betyg från din utländska utbildning (översatt). Du måste sedan utöver det kunna styrka dina svenskakunskaper genom tex att bifoga intyg på den svenskutbildning du har gått.

Komplettera betyget på Komvux alt. om du studerat/arbetat utomlands, engelskspråkigt minst 6 mån, kan du förmodligen få dispens. Intyg krävs.

LFV har ingen lägsta antagningspoäng. Alla som uppfyller våra behörighetskrav blir kallade till tester. Testresultaten och intervjun avgör om man blir antagen eller ej.

Testerna är datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska.

Exempel på anlag vi testar:

  • förmåga att fatta beslut
  • minnas och komma ihåg information
  • simultankapacitet
  • perceptuell snabbhet
  • tredimensionell förmåga
Med fullt frisk menar vi att du inte lider av t.ex. epilepsi, diabetes eller hjärtfel. Om du har några tveksamheter gällande detta behöver du själv kontakta Transportstyrelsen och en flygläkare som får genomföra en medicinskt undersökning klass 3. En fullständig beskrivning av de medicinska kraven finns i EU förordningen 2015-340. Läs mer här

Våra urvalstester utförs på plats i övervakade datasalar. Detta sker på plats både i Malmö och Stockholm. Intervjuer genomförs på Malmö Airport -Sturup samt i Stockholm.

Utbildningen är ca 2,5 år, varav 1 ½ år på EPN, Malmö (Studiemedelsberättigat) Andra delen av utbildningen, ca 1 år, är ute på arbetsplats och du har en elevanställning hos LFV.

Alla som uppfyller den grundläggande behörigheten och har en färdig examen från en i Sverige godkänd gymnasieutbildning.

 

Nej, det har dessvärre ingen påverkan på vår selektion. Du måste ha slutfört en gymnasieutbildning för att söka. Antagningspoäng och högskoleprov har ingen relevans då vi har våra egna urvalstester.

Om du vill arbeta som flygledare i ett militärt torn behöver du utbilda dig inom Försvarsmakten. Utbildningen blir då olika lång beroende på vilken tidigare utbildning du har inom Försvarsmakten. Du anmäler dig till utbildningen via Försvarsmakten. Läs under sidan Reservofficer. 

Nej, du anmäls automatiskt när du skickar in ansökan. Vi kontaktar dig. Testerna kommer att genomföras troligen i maj/juni 2021. Glöm inte att kolla skräpposten med jämna mellanrum eftersom mejl från rekryteringssystemet kan hamna där.

Det finns flera olika datum och tider under testperioden, du får information om hur testerna ska genomföras via mejl. 

Testerna är gällande i 5 år och man har möjlighet att söka till utbildningen igen under den perioden. Efter 5 år har man möjlighet att göra testerna igen, vilket enbart gäller för de personer som tidigare klarat testerna.

En medicinskt undersökning klass 3 genomförs efter att kandidaten har klarat FEAST 1 och 2. Det är alltså inget som du själv behöver göra innan du blir kallad till testerna. Du får mer information om hur det går till längre fram i ansökningsprocessen. Läs mer här.

Efter den grundläggande utbildningen på Entry Point North fortsätter utbildningen på det tjänsteställe som man blivit placerad på. Vilket tjänsteställe som blir aktuella beror på hur behovet ser ut just då i LFV. De tjänsteställen som finns aktuella för varje årskurs fördelas i möjligaste mån efter önskemål. När utbildningen är färdig har man en behörighet på det tjänstestället och man blir checkad som flygledare.

Flygledarcertifikatet är giltigt inom hela Europa och man kan söka jobb som flygledare på andra orter och i andra länder, men vill man jobba på ett annat ställe kommer man att behöva ta upp en behörighet på just det aktuella stället. LFV har verksamhet på många olika ställen i Sverige och du kan läsa mer om det här: Här finns LFV.

Vi kommer att följa de restriktioner som ges av Folkhälsomyndigheten och därför kan vi inte idag säga exakt vilka datum som vi kommer att kunna hålla testerna. Det kommer att finnas handsprit och restriktioner kring eventuella munskydd vid dessa tillfällen.

Just nu är det mindre flygtrafik i våra luftrum på grund av den rådande pandemin men vi på LFV måste ändå hålla luftrummen öppna. Det finns mycket annan luftfartstrafik än den som är reguljär, till exempel samhällsviktigt flyg såsom ambulansflyg och Försvarsmaktens flygtrafik som det är viktigt att vi kan leverera flygtrafiktjänst åt. För att långsiktigt effektivisera verksamheten genomför vi ett gediget arbete med strukturella förändringar. Att LFV väntar stora pensionsavgångar framöver gör att vi har ett stort behov av att utbilda nya flygledare för att säkra att vi fortsatt kan leverera flygtrafiktjänst i den omfattning som efterfrågas.

Ja, du måste vara klar med din gymnasieutbildning och bifoga ditt slutbetyg. Om du fortfarande går i gymnasiet är du välkommen att söka nästa gång vi öppnar för ansökningar.

Utbildningen till flygledare kan ses som en företagsutbildning och vi utbildar bara så många flygledare som vi behöver i LFV. Klarar man sig genom utbildningens alla faser och blir godkänd erbjuds man ett jobb på LFV. Sista delen i utbildningen föregår på ett operativt tjänsteställe och man upptar en lokalbehörighet och checkas som flygledare. Under denna period har man en elevanställning i LFV.

Första delen av utbildningen sker på skolan Entry Point North, Malmö. Sista delen av utbildningen sker på något av våra tjänsteställen som är de torn och radarcentraler vi på LFV driver.

Största delen av utbildningen består av att man tränar på olika scenarier i en simulator med en instruktör bredvid. Den teori man läser sker i klassrum på plats och ofta varvas teori med övningar. Det gör att det inte går att läsa utbildningen på distans.