Kundkontakt

Välkommen att kontakta LFVs kundansvariga

För dig som arbetar på Försvarsmakten

Namn: Klas Ögren
Telefonnummer: 0708-915474
E-post: klas.ogren(at)lfv.se

Har du frågor om Försvarsmaktens kartor vänd dig till Briefingrummet.

För dig som arbetar på flygbolag

Namn: Jesper Engde
Telefonnummer: 040-613 22 56
E-post: jesper.engde(at)lfv.se

För dig som arbetar på flygplats

Namn: Sabine G. Lauterbach
Telefonnummer: 011-19 21 28
E-post: sabine.lauterbach(at)lfv.se

För frågor om civil luftrum- och procedurdesign

Namn: Malin Cederqvist Durne
E-post: order(at)lfv.se

För frågor om flyghinderanalys

Kontaktperson för flyghinderanalys
Namn: Per-Ola Kårbro
E-post: per-ola.karbro(at)lfv.se
Telefonnummer: 011-19 25 22

Kontaktperson för fördjupad flyghinderanalys
Namn: Niclas Andersson
E-post: niclas.andersson@lfv.se
Telefonnummer: 011-19 20 07

Övriga frågor

Kontakta oss på LFV.