LARC - LFV Aviation Research Center

En forskningsarena inbäddad på Örnsköldsvik Aiport för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom flygtrafikledning, flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor. Arenan arbetar strategiskt inom omvärldsbevakning, forskningssamordning, kunskapsspridning, utveckling och planering av arenan och seminarieverksamhet. Genom breda samarbetsprojekt bidrar LARC till förutsättningar för utveckling av industri och samhällsfunktioner i såväl regionen som i Sverige nationellt - hela tiden med flyget som utgångspunkt.

Forskning i verkliga miljöer med verkliga förutsättningar

Parterna – LFV, Örnsköldsvik Airport, Åsele näringslivsstiftelse och Storumans kommunföretag AB har som mål att erbjuda ett forskningskluster där valideringar och demonstrationer i verkliga miljöer och med utmaningar i verkliga förutsättningar driver fram forskningsresultat i världsklass. Arenan arbetar strategiskt inom omvärldsbevakning, forskningssamordning, kunskapsspridning, arenautveckling-/planering och seminarieverksamhet.

Här skapas möjligheter för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom områdena flygtrafikledning, flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor. Genom breda samarbetsprojekt bidrar LARC till förutsättningar för utveckling av industri och samhällsfunktioner i såväl regionen som i Sverige nationellt - hela tiden med flyget som utgångspunkt.

Så startades LARC

Nu bedriver LARC forskning i världsklass där smarta lösningar för morgondagens flyg står i fokus genom utveckling inom säkerhet, kapacitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Initiativet till LARC togs 2015 i samband med att Örnsköldsvik Airport blev först i världen med att flygtrafikledas digitalt från Sundsvall. Året efter genererades det första projektet av det nya regelverk som ställer krav på signalsystem för tillträde till rullbana för att undvika intrång. Samverkan mellan LFV, Örnsköldsvik Airport och Swedavia ledde då till ett digitalt system för fordon som verkar på airside, DRIWS.

Under 2018 startades projektet AVAP, Autotomated Vechicles for Airports som fokuserar på att utveckla självkörande fordon som sköter plogning, sopning och gräsklippning på flygplatser. VINNOVA och Trafikverket står som finansiärer till etableringen av forskningsarenan, ett uppdrag som slutredovisades 2021.

Kontakt

Arenapartners:

Klusterpartners: