LARC - LFV Aviation Research Center

En forskningsarena inbäddad på Örnsköldsvik Aiport för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom flygtrafikledning, flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor. Arenan arbetar strategiskt inom omvärldsbevakning, forskningssamordning, kunskapsspridning, utveckling och planering av arenan och seminarieverksamhet. Genom breda samarbetsprojekt bidrar LARC till förutsättningar för utveckling av industri och samhällsfunktioner i såväl regionen som i Sverige nationellt - hela tiden med flyget som utgångspunkt.

Arenapartner

Örnsköldsvik Airport.

Klusterpartners

Åsele Näringslivsstiftelse och Storumans kommunföretag AB.

LARC i media

Arenapartners:

Klusterpartners: