Karriär på LFV

Varje dag bidrar vi tillsammans till att hitta smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV tillhandahåller en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad luftfart.

Amina, flygledare

"Att vara flygledare är det roligaste som finns. Ingen dag är den andra lik när det kommer till flygledning, vilket gör att man får hitta nya lösningar i olika situationer. Det kan vara klurigt men är roligt och utvecklande."

Fördelar med LFV

Vi erbjuder jobb i en spännande bransch som ständigt utvecklar verksamheten genom forskning, internationella samarbeten och teknik. LFV är en stimulerande arbetsplats med marknadsmässiga anställningsvillkor. Våra medarbetare har förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, privatvårdsförsäkring, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård, utökad semester beroende på ålder, förmånliga pensionsvillkor och personalbil.

På LFV får du också många kompetenta och engagerade kollegor runtom i landet. Här arbetar bland andra flygledare, systemingenjörer, briefing officerare, projektledare, GIS-ingenjörer, IT-ingenjörer, verksamhetsutvecklare och specialister inom juridik, HR, ekonomi, kommunikation och administration. Är du också redo att bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg? Välkommen till LFV.

Vi är LFV

LFVs värderingar kan sammanfattas med tre ord; lösningsorienterad, engagerad och nytänkande. Våra värderingar utgör grunden för hur vi anställda agerar mot varandra, våra kunder och intressenter. Det gäller också i allra högsta grad för hur vi tar emot våra nya medarbetare.

Att vara lösningsorienterad betyder för oss att vara affärsmässig, kundorienterad, proaktiv och flexibel. Med engagerad menar vi att vara initiativtagande, lyhörda och drivna, och att vara nytänkande innebär för oss att vara innovativ, nyskapande och kreativ. Vi fokuserar på möjligheter. Tycker du att våra värderingar verkar stämma överens med dina? Då kommer du att trivas hos oss.

Följ LFV på LinkedIn för att få inblick i vårt arbete och uppdrag.

Mohammad, systemingenjör

"Jag har alltid haft intresse för flyg. Här på LFV arbetar jag med samhällsviktiga tjänster och bidrar till ett säkert och effektivt flyg. Flygsystem och teknologier utvecklas ständigt. Det uppmuntrar till kreativt tänkande och personlig utveckling, och det motiverar mig."