Ingenjörer på LFV

På LFV gör vi just nu en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar. Vi växer som organisation och söker därför dig som vill vara med och forma framtidens flygtrafiktjänst. Hos oss kan du vara med och bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg.

Digitalisering banar väg för automation

Flygtrafikledning på distans har blivit praktisk verklighet genom den digitala tekniken, Remote Tower Services (RTS). LFV var 2015 först i världen med driftsättning av denna teknik från kontrollcentralen i Sundsvall, varifrån flygtrafiken sköts på Örnsköldsvik Airport, Sundsvall Timrå Airport och Linköping City Airport.

Erfarenheterna är mycket positiva och det finns ett stort flygsäkerhetsvärde i att all information spelas in och lagras samt är tillgänglig för analys. Digitalisering möjliggör också utveckling för den överflygande trafiken, En Routen, exempelvis gällande flexibiliteten mellan Stockholm och Malmö eller inom ett av våra Europeiska samarbeten, COOPANS.

Det är också viktigt för flygledarna att förstå automationens möjligheter och begränsningar då automationsnivån kräver ny kompetens. Att stärka utbildning av operatörer är en viktig fråga som hanteras i projekt som RESKILL, för både flygtrafikledning och sjöfart. Algoritmer och artificiell intelligens (AI) är nödvändiga komponenter för att analysera de stora datamängder som en digitaliserad flygtrafikledningstjänst ger upphov till. Det blir särskilt viktigt att information delas mellan aktörer för att tillsammans kunna prestera bättre. Förstärkt verklighet (Augumented Reality) studeras bland annat i en förstudie för att undersöka teknikens nytta och värde för flygtrafikledning, utbildning och övervakning.

LFV deltar också i Safeclouds, ett EU-projekt som syftar till att skapa bättre förståelse för trafikledarnas situation, analys av de enorma datamängder som loggas för att hitta mönster och på förhand kunna identifiera situationer som kan leda till kritiska incidenter. Den forskning som LFV bedriver tillsammans med partners har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet, inte minst för vår digitala flygtrafikledning på distans.