Richard Gould, CNS-ingenjör

Vad innebär din tjänst som CNS ingenjör på LFV? 
Som systemspecialist har jag ansvaret för att följa upp och se till att all praktisk drift och underhåll av navigering och övervakningsradar system som ägs av LFV och brukas på flygledningscentralerna eller de flygplatserna och vi förvaltar utförs enligt ICAO-regler och Transportstyrelsen.  Andra arbetsuppgifter kan innebära att arbeta i ett projekt eller att man har ansvaret för teknisk projektledning. Detta kan innebära i praktiken allt från att skriva specifikationer, tolkning av regelverk, omvärldsbevakning, upphandlingsuppdrag, acceptans av systemleverans från leverantör etc.

Vad sporrar dig till att gå till jobbet? 
Variationen i arbetet som vi är involverade i, helt enkelt är ingen dag den andra lik. Ena dagen kan jag vara med och driftsätta ett ILS-system och arbeta med flyginspektionsgruppen i Umeå, och nästa dag kan jobbet vara utvärdering av prestanda för en ny radarstation någonstans i Sverige. Ytterligare en faktor som gör arbetet så angenämt är mina medarbetare, deras unika förmåga och kompetens i kombination med den vardagliga artighet, vänlighet och respekt vi har för varandra gör det roligt att gå till jobbet.

Varför tycker du att man ska söka jobb på LFV? 
Inom alla jobb jag har haft brinner jag för att förstå tekniken, speciellt teknik inom flygindustri. Att bygga infrastruktur, få systemen att funka och att utveckla eller förbättra system är det jag tycker mest om och det får jag genom att jobba för LFV.