Simon, teknisk koordinator

Jag levererar den bästa möjliga bilden av alla flygplan i luften

− Jag jobbar med radarstationer och ser till att våra flygledare får den bästa möjliga bilden av alla flygplan som är i luften. Radar utgör ett viktigt hjälpmedel för våra flygledare när de ska leda trafiken i luftrummet på ett säkert sätt.

Vad får dig att utvecklas och trivas?
−  Det bästa med att arbeta på LFV är variationen i mina arbetsuppgifter och den goda samarbetsförmågan hos kollegorna. Jag trivs med mina arbetsuppgifter, tycker mycket om att arbeta med problemlösning och det intresserar mig att arbeta med att leverera system med en prestanda som gör att man kan flyga säkert i Sverige. Jag utvecklas varje dag när jag samarbetar kring LFVs många system för att lösa olika uppgifter.

Berätta mer om dina arbetsuppgifter?
−  Jag samarbetar med kollegor på LFVs dotterbolag AVISEQ som arbetar med drift och support av våra radarstationer och också med våra externa leverantörer. Jag rapporterar LFVs radardata i enlighet med de krav som ställs av Eurocontrol på radarstationers tillgänglighet. Andra arbetsuppgifter kan handla om att analysera supportärenden om våra radarsystem eller att resa inom Sverige till de platser där radarstationerna är placerade.

Vad har du för utbildning?
−  Jag är elektriker i grunden och har studerat systemutveckling inom .NET med tillval av olika IT-kurser. Nu är planen är att utbilda mig inom radarteknik som ju är det jag arbetar med dagligen. Att arbeta med radarteknik är ganska unikt och på LFV gör vi därför en plan för hur medarbetare ska tillägna sig kompetensen.