Starta din karriär med LFVs traineeprogram inom teknik

På LFV gör vi just nu en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar. Vi söker dig som vill forma framtidens flygtrafiktjänst och bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg tillsammans med oss. Vårt skräddarsydda traineeprogram inom teknik ger dig en unik vidareutbildning och erfarenhet för en fortsatt utvecklingskurva med goda förutsättningar att växa i din karriär hos oss.

Det här erbjuder LFVs traineeprogram dig

Traineeprogrammet inom teknik ger dig vidareutbildning och erfarenhet, många nya kompetenta och engagerade kollegor, och ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag! Vi söker dig med stort teknikintresse som vill utveckla systemlösningar som bidrar till en säker och effektiv flyginfrastruktur i Sverige. Har du en utbildning inom teknik eller IT från yrkeshögskola, högskola eller universitet så är vårt traineeprogram rätt för dig.

Din utveckling. Genom en strukturerad utbildningsplan med tydliga mål och regelbunden uppföljning säkerställer vi tillsammans att du utvecklas, utmanas och trivs hos oss. Under traineeprogrammet breddar du din kompetens genom att varva utbildning i våra verktyg och miljöer med praktisk erfarenhet på våra olika enheter inom avdelningen för System och Utveckling. Du får en brant utvecklingskurva, möjlighet till nätverkande och en helhetsbild över LFVs teknikorganisation och framtida utvecklingsmöjligheter.

Jobba i team. Tillsammans med våra andra traineer kommer ni att bygga en stark samhörighet genom att följa och samarbeta med varandra för att utbyta erfarenheter och lärdomar under programmet. Du har en personlig mentor som kommer att stötta dig under hela din traineetid. Samtidigt som du bygger ett brett kontaktnätverk inom organisationen med alla våra kompetenta och engagerade kollegor.

En trygg anställning. Du blir tillsvidareanställd med sex månaders provanställning och en marknadsmässig lön. Från dag ett får du din enhetstillhörighet och din chef kommer att följa dig under traineeperioden och stötta dig i din fortsatta utveckling efter avslutat program. Vi erbjuder dig en hållbar och trygg anställning med marknadsmässiga anställningsvillkor och förmåner som till exempel flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, privatvårdsförsäkring, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård, utökad semester och förmånliga pensionsvillkor.

Om traineeprogrammet

Under 12 månader möter du en spännande och utvecklande vardag tillsammans med oss. Traineeprogrammet startar med en gemensam introduktion till LFV och vår verksamhet. Programmet är därefter indelat i två block. Under det första blocket kommer du att bygga upp kompetens inom system och teknik för flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. Parallellt med intern och extern utbildning kommer du att praktisera på våra enheter inom avdelningen för system och utveckling. Du får snabbt förståelse för vår teknikorganisation, bygger ett nätverk inom enheterna och får bidra i arbetet genom samarbete med specialister inom området.

I det andra blocket påbörjar du on-the-job training på din enhet där praktiskt arbete varvas med utbildning för fördjupning inom specifika teknikområden. Detta kommer att ge dig specialistkompetens inom din traineetjänst och värdefull erfarenhet för din fortsatta karriär.

Efter traineeprogrammet kan du arbeta som systemingenjör med system för flygtrafiktjänster, som systemtekniker IT-säkerhet eller inom projektledning. Din roll och arbetsuppgifter kommer att formas och utvecklas efter dina intressen och kunskaper i kombination med verksamhetens behov.

Traineetjänster

Vi erbjuder ett traineeprogram med bredd inom flera spännande teknikområden på vår avdelning för System och Utveckling för att du ska få bästa möjliga starten på din karriär! För 2023 års traineeprogram inom teknik erbjuder vi traineetjänster inom sex olika enheter. När du ansöker till traineeprogrammet anger du vilken eller vilka av våra traineetjänster som intresserar dig. Under rekryteringsprocessen gör vi en matchning utifrån dina intressen, din utbildningsbakgrund och placeringsort. Under traineeprogrammet har du din traineetjänst och din enhetstillhörighet som utgångspunkt från start.

Systemingenjör flygtrafiktjänst Torn

Flygledare i Arlandatornet

Våra flygledare på LFV säkerställer att all flygtrafik, både civil och militär, leds på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt i det svenska luftrummet. För detta krävs system och teknisk utrustning för flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst. Enheten för Teknik Operations ansvarar för att utveckla och förvalta våra operativa system som används för att leda flygtrafik som startar och/eller landar i Sverige. Systemen används i konventionella, civila och militära flygledartorn samt vid flygtrafikledning på distans, Remote Tower Centre (RTC). Traineeprogrammet ger dig unik kompetens och erfarenhet för att utvecklas som systemingenjör och bidra till utvecklingen av system för framtidens flygtrafiktjänst.

Systemingenjör flygtrafiktjänst En Route

Flygledare i Arlandatornet

Våra flygledare på LFV säkerställer att all flygtrafik, både civil och militär, leds på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt i det svenska luftrummet. Som systemingenjör tillhör du enheten Teknik En Route som ansvarar för utveckling och förvaltning av våra operativa system som används för att leverera flygtrafiktjänst för den överflygande trafiken i det svenska luftrummet. Detta inkluderar flygtrafikledningssystem, backupsystem, informationssystem, konfliktvarningssystem och trafikplaneringssystem. Enheten står inför en spännande förändringsresa under kommande år med nya system och ny teknik. Traineeprogrammet ger dig unik kompetens och erfarenhet för att utvecklas som systemingenjör och bidra till utvecklingen av framtidens flygtrafiktjänst.

Systemingenjör Radio

LFV utvecklar och förvaltar radiosystem som används för kommunikation mellan aktörer i luftrummet, det vill säga flygtrafiken, flygbolagen och flygledarna. Vi har ett team med 12 specialister inom teknik för radiokommunikation och teletransmission som arbetar med förvaltning och olika projektuppdrag inom exempelvis totalförsvar eller drönartrafik. Som systemingenjör ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av våra radioanläggningar. Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att utvecklas inom radioteknik och bidra till att flygtrafik kan ledas på ett säkert sätt i Sverige, i alla beredskapslägen.

Systemingenjör Radar

En grundpelare för de tjänster som LFV levererar är våra radarsystem som våra flygledare använder för att överblicka och leda flygplan i luftrummet. Du blir en del av ett team med experter som är specialiserade på LFV:s funktionskedja för radar som består av allt från radarstationer till distribution av data som används på skärmen hos flygledaren. Som systemingenjör ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av våra radarsystem. Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att utvecklas inom radarteknik och bidra till att leverera system med prestanda som gör att flygtrafik kan ledas på ett säkert sätt i Sverige, i alla beredskapslägen.

Systemtekniker IT-säkerhet

Vår enhet för IT-säkerhet ansvarar för utveckling och förvaltning av system inom IT-säkerhetsområdet samt övervakar IT-miljöer efter händelser som kan påverka säkerheten i infrastrukturen. Vi stödjer också övriga enheter med kunskap inom IT-säkerhet. Enheten befinner sig i en expansiv fas med målsättningen att bli 13 specialister för att bygga och utveckla en robust infrastruktur och öka LFVs förmåga inom IT-säkerhet. Som systemtekniker kommer du exempelvis att arbeta med utveckling av säkerhetsloggning, behörighetsstyrning med AD och PKI, accessportaler och sårbarhetsscanning. Här får du bidra till att upprätthålla, stärka och utveckla LFVs IT-säkerhet.

Projektledare

På Projektkontoret finns våra specialister inom projektledning. Kontoret tillhandahåller projektledartjänster till LFVs projekt och program samt ansvarar för att utveckla och effektivisera vår projektprocess. Efter traineeprogrammet kan du arbeta som projektledare och leda spännande tekniska projekt i nära samarbete med kollegor från hela vår organisation, bl a övriga enheter inom avdelningen System och Utveckling. Du kan exempelvis komma att arbeta med olika digitaliseringsprojekt eller projekt kopplat till vårt regeringsuppdrag, att stärka vår förmåga att tillhandahålla flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen.

Sök till LFVs traineeprogram inom teknik

Placeringsorter: Vi erbjuder placering i Norrköping, Stockholm och Malmö.
Nästa planerade startdatum för traineeprogrammet: Augusti 2024. Ansökan till programmet öppnar den 15 december 2023.
Tid: 12 månader.
Riktar sig till: dig som har en utbildning inom teknik eller IT från yrkeshögskola, högskola eller universitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.
Lön: marknadsmässig lön.
Kontakt: rekrytering@lfv.se.

Om LFV

Hos oss får du alla möjligheter att utvecklas och växa som person samtidigt som du är del av ett starkt, stöttande team. Vi erbjuder jobb i en spännande bransch som ständigt utvecklas med hjälp av teknik, forskning och internationella samarbeten. LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. För oss på LFV är miljöfrågan viktig och ambitionen är att vara Europas mest miljöeffektiva flygtrafiktjänst. Vi ska genomföra gröna operationer, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Du får många kollegor runt om i landet. Här arbetar bland andra flygledare, systemingenjörer, projektledare, GIS-ingenjörer, IT-ingenjörer och specialister inom exempelvis juridik eller ekonomi. Varje dag bidrar vi tillsammans till att hitta smarta lösningar för morgondagens flyg. Våra värderingar kan sammanfattas med tre ord; lösningsorienterade, engagerade och nytänkande. De utgör grunden för hur vi agerar mot varandra och våra intressenter. Det gäller förstås också när vi välkomnar nya medarbetare. Stämmer våra värderingar överens med dina? Då kommer du att trivas hos oss!

Läs om LFVs behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor om traineeprogrammet? Kontakta oss på rekrytering@lfv.se.