Delrapport lämnad för regeringsuppdraget undre luftrummet

Publicerad: 13 april 2022 09:47Uppdaterad: 19 april 14:57

LFV fick ett regeringsuppdrag i september 2021 som innebär att vi ska ta fram ett förslag på en alternativ utformning av det undre luftrummet i Sverige. Den 31 mars lämnade LFV en första delrapport till regeringen.

Redovisningen innehåller en beskrivning av vad som är gjort hittills och vad som planeras framåt. Inledningen av uppdraget har haft fokus på tre områden: analyser av nuläget, möten med intressenter samt att inleda utredningar baserat på  tänkbara alternativ.

− Vi lägger stor vikt vid att träffa representanter för alla olika typer av användare av det undre luftrummet. Vi behöver förstå behoven som finns för att kunna värdera alternativa utformningar, säger Niclas Wiklander som ansvarar för handläggningen av regeringsuppdraget i LFV.

Nästa steg i arbetet är att formulera ett mindre antal tänkbara alternativ som sedan kan ställas mot varandra. Förhoppningen är att LFV ska ha formulerat ett huvudförslag vid inledningen av hösten 2022. Därefter vidtar fördjupningar, fortsatt samverkan, eventuella justeringar, framtagande av genomförandeplan och kostnadsbedömning inför slutredovisningen av uppdraget i augusti 2023.

– Det är ett stort förtroende som LFV har fått och som visar att staten ser oss som expertmyndigheten för utveckling av luftrum, säger Anna Helena Wåhlin direktör Operations.

Läs delrapporten här>>