Elmira Zohrevandi tilldelas LFVs innovationsstipendie

Publicerad: 14 januari 2022 10:07

LFVs innovationsstipendie 2021 tilldelades Elmira Zohrevandi som efter 5 års studier och arbete med ATM/Algoritmer och AI kommer att disputera våren 2022. Hennes arbete handlar om generiska representationer av flygtrafik, relaterade informationer och att utvärdera ett generiskt verktyg för konflikthantering inom ATM.

Elmira har dessutom en stor talang för att pedagogiskt förklara komplicerade processer och dess logik.

− Stipendiet är ett uppmuntringsstipendium som tilldelas LiU-studenter/forskare som ansträngt sig extra mycket och visat på excellens inom ett område som LFV har nytta av. I vissa fall så är det då naturligt att flytta över till LFV efter avslutad disputation, på så sätt kan vi få in en skräddarsydd spetskompetens som LFV behöver ex inom AI, automation och säkerhet, säger Billy Josefsson, Forskning, innovation och digitalisering, LFV.

2019, Anna Danielsson och Gabriella Gustafsson
Anna och Gabriella gjorde sin masterexamen inom logistik med fokus på stora flöden av trafik och situationen när det uppstår störningar. De hade ett multimodalt angreppssätt med utgångspunkt från vägtrafik där likheter med störningar från exempelvis väder, stängda flygplatser är stora. Stipendiet användes till att möjliggöra tre månaders utbyte vid Berklee.

2017, Leo Sedov
Doktorand vid Linköpings Universitet som belönades med LFVs innovationsstipendium för sitt arbete med att ta fram en metodik och verktyg för att optimera sektorisering i NUAC, den svenska delen av luftrummet. Leos arbete som genomfördes som en förstudie i samverkan med Trafikverket har uppmärksammats rejält då det till stor del är nydanande. Leo använde stipendiet för att ytterligare förkovra sig inom ämnet flygtrafikledning (resa och uppehälle) till en konferens ICRAT inom Air Traffic Management.

2016, Prithiviraj Muthumanickam
Doktorand som belönades med LFV innovationsstipendium för sin forskning där han bland annat tittat på arbetsbelastning för flygtrafikledning för flera flygplatser på distans. Prithivirajs informationsvisualiseringar av trafikflöden, operatörens arbetsuppgifter och att göra stora datamängder förståeliga har fått mycket god uppmärksamhet inom ATM.

2015, Åsa Svensson
Åsa har utvecklat en metodik för att samla in operativa data med hjälp av så kallad eye tracking vilket innebär att flygledarens ögonrörelser spelas in och analyseras på olika detaljnivåer. Åsa Svensson var den första doktorand som fick LFVs uppmuntringsstipendium. I dag är hon färdig PhD, och arbetar som Human factors specialist på LFV FoID.

2014, Martin Dahlgren och Viktor Westin
Stipendiet användes till att genomföra och utveckla ett exjobb; kartläggning av de miljö-KPIer som används i Europa samt förslag på nyckeltal. De utfördes tillsammans med LFVs experter i Göteborg. Viktor har deltagit i olika utvärderingsprojekt inom LFV FoI och SESAR.

2013, Alexandra Isulv
Stipendiet användes till en studieresa till Wien och Österrikes motsvarighet till LFV; Austro Control där Alexandra tillbringade en tid vid flygtrafiktjänsten på Vienna flygplats. Ämne: Varför NOTAM och AIP Supplement ibland inte når fram till piloterna.

2012, Oskar Wik och Viktor Westin
Stipendiet användes till förkovran inom utveckling, försök och prov bland annat genom att medverka i ett EU-projekt. Oskar och Viktor gjorde en utredning och analys av lämpliga arbetsuppgifter och nödvändiga verktyg och hjälpmedel för en skiftledare, Watch Supervisor, vid ett framtida center för fjärrstyrda flygledningstorn, Remote Tower.

2011, Jonas Pettersson
Stipendiet användes till förbättringar i utbildning för flygledare. Jonas stora och systematiska engagemang bidrog till att anpassa utbildningen för att bättre möta den yngre generationens förväntningar och sätt att ta till sig information.