I år fyller LFV 75 år

Publicerad: 07 juli 2022 09:52Uppdaterad: 13 juli 16:06

Sedan 1947 har Luftfartsverket levererat flygtrafikledningstjänster i svenskt luftrum och vid svenska flygplatser. – Vi är stolta över allt som vi har åstadkommit under de här 75 åren, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

Det var den 1 juli 1939 som all civil flygledning samlades i en organisation inom staten, en enhet inom Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägs- och luftfartsbyrå. Personalen inom flygledningen uppgick då till 12 personer. Affärsverket Luftfartsverket bildades tolv år senare, år 1947.

Flyget är en viktig del av transportinfrastrukturen och LFV är en viktig del av flygets infrastruktur. Med cirka 1 100 medarbetare utövar vi ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV för att skapa förutsättningar för att en flygning i vårt luftrum ska vara säker och samtidigt effektiv och miljöanpassad. Vi hanterar under en normal dag cirka 2 000 flygplansrörelser i svenskt luftrum och bedriver flygtrafiktjänst vid 16 flygplatser och 4 kontrollcentraler.

På 75 år har flygtrafiken ökat från ett hundratal rörelser per år till ca 600 000 idag (ca 770 000 innan pandemin). Parallellt med trafikökningen har tekniken utvecklats och flera genomgripande förändringar av luftrumsstruktur och flygvägar har genomförts under åren. Sedan 1978 har vi levererat flygtrafiktjänst för både civil och militär luftfart, en lösning som fortfarande är unik i Europa. 2015 var vi först i världen med flygtrafikledning på distans och tog 2019 kontrollcentralen RTC Stockholm i bruk varifrån vi hittills leder trafiken på Kirunas och Östersunds flygplatser. Vi har en betydande roll i det svenska totalförsvaret och LFV har nyligen blivit utsedd till beredskapsmyndighet.

Med stora kunskaper om luftrum, flygvägar och luftfartyg har vi de senaste åren fått flera regeringsuppdrag för att utveckla luftfarten. Just nu handlar två av uppdragen om att utveckla det undre luftrummet och att etablera system och tjänster för obemannad luftfart. – De viktiga uppdrag vi får bekräftar vår roll som en viktig samhällsaktör, säger Ann Persson Grivas.

– Flyget har haft en fantastisk utveckling under de 75 år vi bedrivit vår verksamhet. Luftfarten har fått en helt annan betydelse i samhället där det numera är en självklarhet att vi ska kunna förflytta oss snabbt och lätt över hela världen. Jag ser fram emot en spännande framtid med många möjligheter och nya aktörer i luften. De senaste åren har vi inom LFV också fått ett allt tydligare uppdrag inom totalförsvaret. Det pågår en återupprustning av försvaret och där är vi en viktig del. Jag är spänd och förväntansfull inför framtiden och den utveckling vi ser framför oss.

Läs mer om vår historia här>>