AIP Sverige nu som app

23 november 14:11

Mobiltelefon visar app

LFV har tagit fram en app för mobila enheter för att snabbt och enkelt kunna få tillgång till AIP Sverige. AIP är en publikation som ges ut av varje stat och som innehåller information av varaktig karaktär som är väsentlig för luftfarten.

- Vi har sett att det finns ett behov av att ha tillgång till en offline-version av AIP när man av någon anledning inte har uppkoppling till nätet. Med den nya appen så laddar du ner de senaste AIP-dokumenten när du har uppkoppling och kan därefter använda dem när som helst, var som helst. På så sätt har du hela AIP, tillägg till AIP (SUP) och informationscirkulär (AIC) snabbt tillgängliga i din mobil eller platta, säger Roger Li, gruppchef inom enheten för aeronautisk information. 

Det har tidigare funnits en online-version av AIP anpassad för mobila enheter och denna kommer fortarande att finnas kvar. IAIP på webben.

Ny information publiceras fortlöpande i AIP-appen och det är användarens ansvar att säkerställa att denne har den senaste informationen tillgänglig. Appen kollar själv med jämna mellanrum om det kommit några nya dokument eller versioner av dokument, men det förutsätter förstås att uppkoppling finns när denna koll sker. NOTAM finns inte tillgängligt för nedladdning via appen men finns på LFVs AROWeb – > AIS > NOTAM

Du hittar appen i Apple App Store och Google Play om du söker efter ”AIP Sweden”.