Avskaffande av IAIP på papper

19 juni 14:06

Den svenska flygbriefingtjänsten kommer under sommaren 2018 att förändra distributionssättet för sina civila produkter. Civil aeronautisk information med ikraftträdandedatum den 21 juni 2018 (AIRAC-datum) är den sista som kommer att tryckas på papper och distribueras via ordinarie postgång.

Detta gäller både AIP-ändringar (AMDT), supplement (SUP), informationscirkulär för luftfarten (AIC) och NOTAM-sammanställningar. De användare som haft en pappersprenumeration på dessa produkter kommer inte att faktureras för perioden 1 januari 2018 till 21 juni 2018.

Prenumeranter och övriga användare av någon av dessa produkter kommer för information som börjar gälla efter 21 juni 2018 vara hänvisade till flygbriefingtjänstens webbsida https://lfv.se/iaip. Där finns redan alla ovan nämnda produkter tillgängliga online, möjlighet finns också att ladda ned samtliga produkter för senare användning offline.

Informationen på https://lfv.se/iaip är gratis och tillgänglig för alla. Inget användarnamn eller lösenord behövs. Inga påminnelser kommer att skickas ut när ny information publiceras, det är således användarens eget ansvar att se till att man tagit del av aktuell information.

Not: Ovanstående ändringar påverkar i nuläget inte prenumeranter av militär aeronautisk information (MIL AIP och MIL NOTAM klass 2), dessa publikationer kommer även fortsättningsvis att distribueras på papper via ordinarie postgång.