Flygtrafikledning i Förenade Arabemiraten

26 mars 10:03

LFV har fått några frågor kring LFVs dotterbolag, LFV Aviation Consulting ABs avtal med GAL ANS i Förenade Arabemiraten. I början av 2013 skrevs ett avtal där LFV är underleverantör till GAL ANS. De har i sin tur avtal med slutkunden ADAC, Abu Dhabi Airport Company, avseende civil flygtrafiktjänst vid fem civila flygplatser. Kontraktet löpte på fem år och upphör den 30 april 2018.

– Det är en del i vårt uppdrag att sälja tjänster utomlands, säger Maria Wall Petrini, vd för LFV Aviation Consulting AB och försäljningsdirektör i LFV.  Det är helt i enlighet med de regelverk som gäller för vår verksamhet. 

– Inom ramen för civil flygtrafikledning på civila flygplatser förekommer militära flygrörelser. Det kan vara starter och landningar och genomflygningar av flygplatsens luftrum. Så fungerar det internationellt så väl som nationellt, säger Maria Wall Petrini.

Om ett militärt plan behöver flyga genom en civil sektor betraktas det som och hanteras enligt civila flygtrafikregler(civila regelverk enligt FN-organet ICAO) av civila flygtrafikledare. Både i Sverige, Europa och resten av världen startar och landar militärt flyg på vanliga civila flygplatser.

LFV har under de här åren berättat och redovisat om avtalet mellan LFV Aviation Consulting AB och GAL ANS. I LFVs redovisningar, som exempelvis årsredovisningen, kvartalsrapporterna och andra publika rapporter samt annan information har detta redovisats.

GAL ANS som har cirka 1200 medarbetare och har anställt omkring 20 personer som är tjänstlediga från LFV.  Av dessa 20 är 15 flygledare, 7 av dessa i flygledartornet på Abu Dhabi International Airport där det totala behovet är ca 40 för att klara bemanningen.