Fortsatt ökning av överflygande trafik

20 augusti 09:08

Rörelsestatistiken för juli visar en fortsatt trafiktillväxt på totalnivån. Trafiken ökade med 4,7 % men det var enbart den överflygande trafiken som ökade. Inrikestrafiken utvecklades fortsatt negativt om än med en mindre minskning än tidigare månader.

Den senaste 12-månadsperioden har trafiken ökat med 4,1 % (4,2 % förra månaden). Den överflygande trafiken ökade med 11,1 % jämfört med juli 2017 (ack +10,2 %). Utrikes var oförändrad jämfört juli 2017 (ack +2,0 %) och inrikestrafiken minskade med 3,9 % jämfört med juli 2017 (ack -6,9 %).