Herculesplan landade på riksväg 44

11 april 08:04

Herculesplan landar på riksväg 44

Som ett led i Försvarsmaktens arbete med att återigen börja nyttja fler start-och landningsmöjligheter än de flygplatser Försvarsmakten normalt använder, övades under tisdagen start och landning med transportflygplanet Tp84 Hercules på riksväg 44.

Tisdagen den 10 april spärrades riksväg 44 av och Tp84 Hercules från Skaraborgs flygflottilj F7 genomförde start- och landningsövningar. LFV bidrog med rörlig flygtrafikledningsförmåga ute vid vägen i samarbete med flygtrafikledningen vid Såtenäs som ansvarar för kontrollzon och terminalområde i det aktuella området. Förra året genomfördes motsvarande övning fast med Jas 39 Gripen utanför Visby.

Det var i juni 2016 som LFV fick förfrågan från Försvarsmakten om att utveckla flygtrafiktjänster lämpliga att använda i ett rörligt baskoncept. Arbetet har innehållit regel- och metodutveckling, utprovning av teknisk utrustning samt flygsäkerhetsarbete tillsammans med de båda flygsäkerhetsmyndigheterna FLYGI (militära flyginspektionen) och Transportstyrelsen.