Information om flygtrafikledningen vid Kiruna Airport

08 mars 16:03

I och med att en medarbetare i Kiruna lämnade LFV vid månadsskiftet februari/mars och en sjukskrivning går det inte att till alla delar klara ordinarie öppettider dagtid och beredskapen på nätterna.

Det innebär att det under fredagen den 9 mars och kommande veckor blir kortare stängningar av flygtrafiktjänsten i Kiruna dagtid. Stängningarna schemaläggs så att de inte påverkar den reguljära flygtrafiken.
‒ LFV arbetar intensivt för att hitta en lösning både på kort och på lång sikt på bemanningsfrågan. Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå men vi gör allt som står i vår makt tillsammans med vår kund Swedavia för att påverkan på flygplatsens verksamhet och passagerare ska bli så liten som någonsin är möjligt, säger Cecilia Bengtström, enhetschef LFV för Swedavias flygplatser.