LFV får EU-stöd för utvecklad flygtrafikledning

04 oktober 14:10

LFV har beviljats EU-medfinansiering för fortsatt utveckling av flygtrafikledningen. EU-beslutet är positivt och bra för flygbranschen, flygpassagerarna och miljön.

– Projekten implementerar funktionalitet från SESAR som utgör lagkrav. EU-finansieringen gör det enklare för oss att investera i dessa tekniska lösningar och system som bidrar till EU-målen om en effektivare flygtrafikledning, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör i LFV.

Drygt 48 miljoner euro kommer svenska projekt inom transportsektorn att stöttas med. Av dessa går 9,5 miljoner euro till luftfarten och införandet av teknik och system inom EU:s SESAR-program för en effektivare flygtrafikledning.
SESAR står för Single European Sky Air Traffic Management Research och är ett företag där Europeiska kommissionen är delägare. SESAR ska bidra till att modernisera Europas flygledningssystem, sänka kostnader, förbättra kapacitet och säkerhet och minska flygets miljöpåverkan.
Två av de fem projekten som EU-finansieras leds av LFV medan LFV är medverkande i övriga tre. LFV kommer efter EU-beskedet att göra en intern analys av hur projekten ska hanteras vidare.
Det är Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som har tagit beslutet om medfinanseringen. Det skickas sedan vidare för ett formellt beslut i EU-kommissionen.

Fakta