LFV har drönare i fokus

23 oktober 14:10

Drönare tar allt större plats i vardagen och i takt med utvecklingen tar LFV position i frågan. De obemannade luftfarkosterna är möjliggörare av nya tjänster samtidigt som de kan innebära risker för till exempel flyget när fler ska samsas i luftrummet. LFV, tillsammans med andra aktörer är med och driver utvecklingen för hur drönare kan integreras i luften med det bemannande flyget. Här är några spännande exempel på vad som görs nu.

Drönarforum och trafikledning av drönare

Den 22 oktober samlades branschen för obemannat flyg i på UAS-forum i Linköping. Billy Josefsson från LFVs enhet för Forskning och innovation höll tillsammans med Danwei Tran Lucian, doktorand från Linköpings universitet, föredrag om framtidens trafikledning av drönare.  LFV driver två projekt tillsammans med Linköpings universitet; UTM 50 och UTM OK. UTM 50 visualiserar framtida obemannad flygtrafik och hur flygtrafikledning, reglering och tjänster kan skapa förutsättningar för hur vi framåt kan skapa ett övervakat och säkert luftrum. UTM OK analyserar frågor om luftrumskapacitet. Projektet är grunden för ett automatiserat ruttplaneringssystem för tilldelning och uppföljning av luftrumsutnyttjande.  – LFV ligger i den absoluta forskningsfronten för både routeplanering, säkerhet och konceptutvecklingen och genom att integrera kunskap och resultat med vår leverans av flygtrafikledningstjänster kan vi fortsätta vara en ledande aktör, säger Billy Josefsson.

Demo och simuleringsdag för drönare på Malmö Airport

Ett annat intressant svenskt forskningsprojekt, SWEDEMO, handlar om hur vi integrerar obemannade farkoster som drönare i luftrummet. LFV är med och driver arbetet tillsammans med Saab, Sjöfartsverket, UMS Skeldar, FMV och NECST. Projektet finansieras av Vinnova och Trafikverket och är ett viktigt arbete för att utveckla formerna för hur luftrummet kan användas än smartare när fler aktörer, både bemannade och obemannade, vistas där samtidigt. Fokus är att hitta teknikens möjligheter för att undvika kollisioner och testa system. Den 24 oktober hålls en demodag för projektet på Malmö Airport. 

Örnsköldsviks och Sundsvalls flygplatser i ett spännande forskningsprojekt

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Flypulse, kommer LFV att bedriva forskning med syfte att undersöka om drönare kan användas till övervakning av flygplatser, vilket idag kan vara en stor kostnad för små flygplatser. Sundsvalls och Örnsköldsviks flygplatser är med i projektet.  – Detta är en del av LFVs forskning kring att öka automationen vid flygplatser. Det övergripande syftet är att öka säkerhet och kostnadseffektivitet för flygplatserna inom de områden där tekniken skapar nya möjligheter.  LFVs roll i delprojektet som handlar om drönare för skalbevakning är att stötta med operativ kompetens kring luftrum-och regelfrågor, säger Gunnar Olsson, projektägare på LFV.