LFVs GD ny ordförande i europeisk flygallians

02 oktober 14:10

LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas har tillträtt som ordförande för alliansen COOPANS.

– Jag vill tacka min företrädare Thomas Hoffman från Austrocontrol för ett gott arbete och jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta driva det framgångsrika samarbetet inom alliansen COOPANS, säger Ann Persson Grivas.
I COOPANS ingår flygtrafiktjänstleverantörerna i sex länder (Sverige, Danmark, Irland, Kroatien, Österrike och Portugal) som tillsammans arbetar för att utveckla flygrafikledningssystemen så att vi kan möta flygets behov av en effektiv flygtrafikledning idag såväl som i morgon.
Genom COOPANS-samarbetet kan LFV delta i viktiga forum och driva frågor och utveckla flygtrafiktjänsten i Europa. Till det kommer innovation och produktutveckling. Som enskild aktör skulle var och en inte kunna bära kostnaderna för detta. Genom COOPANS tar LFV position i Europa och säkerställer en effektiv utveckling samt möter EU-krav på kapacitet och safety.