Rapport om flygtrafikledning på distans

27 december 12:12

LFV fick i april ett regeringsuppdrag att utreda konsekvenserna av flygtrafikledning på distans. Rapporten är nu klar och har överlämnats till regeringen.