Rekordstort antal luftrumsrörelser 2017

09 januari 13:01

Aldrig tidigare har det flugits så mycket i svenskt luftrum som under 2017. LFV:s statistik för fjolåret visar på en femprocentig trafikökning jämfört med 2016 upp till 762 000 luftrumsrörelser.

– Vårt lands ekonomi är stark och det återspeglar sig i flygandet, framför allt till och från Sverige. Dessutom blir Sverige mer och mer attraktivt som turistland, säger LFV:s generaldirektör Ann Persson Grivas.
Sett över året var september mest trafikintensiv, den enda månaden med över 70 000 rörelser, medan februari var månaden med lägst antal rörelser – knappt 53 000. Med det följer 2017 det vanliga trafikmönstret över året.
Den av de tre trafikkategorierna överflygande (utan start och landning i Sverige), utrikes och inrikes som ökade mest var överflygande med drygt sex procent. Utrikes ökade med knappt sex procent medan ökningen för inrikesflyget var mindre – knappt en procent.
– Med ökande trafik följer ett stort ansvar för LFV att trafikleda flyget så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Det gör vi genom etablerandet av raka flygvägar, så korta in- och utflygningsvägar som möjligt till och från flygplatserna och utbildning av våra flygledare i eco driving, säger Ann Persson Grivas.
Med en femprocentig trafikökning ligger Sverige något över den europeiska som bedöms hamna strax över fyra procent. Prognosen för 2018 är en mer måttlig ökning.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning - ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på - vilket uppmärksammas globalt. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,4 miljarder kronor.

Fakta om LFV
• LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
• LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. 30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
• LFV är ett statligt affärsverk.
• 762 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2017.
• 99,9 procents punktlighet.
• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.