Samverkan för effektivare informationshantering

30 augusti 15:08

Den 21-22 augusti 2018 samlades mer än sjuttio internationella besökare från leverantörer av flygtrafiktjänst, flygplatser, flygbolag och andra ATM-relaterade intressenter för att delta i LFV och Swedavias demonstration av projektet SPADS.

Sverige har varit mycket aktiv i SESAR (Single European Sky ATM Research) och baserat på erfarenheterna i utvecklingen av SWIM inledde LFV och SWEDAVIA 2016 SWIM Prototype Airport Digital Services (SPADS). SPADS-projektet är ett forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av Trafikverket och får stöd av Transportstyrelsen.

SWIM står för System Wide Information Management och ett koncept för hur information ska hanteras och utbytas i ATM-systemet. Det handlar om att rätt information ska tillhandahållas av rätt användare, vid rätt tidpunkt och på ett säkert sätt med hjälp av digitala tjänster. Det gör att luftrumsbrukare, flygplatser, flygtrafikledning, flödeshanterare, vädertjänst etc kan få en förbättrad lägesuppfattning, samverka bättre och ta mer informerade beslut. Det är ofta information som redan finns idag men inte är tillgänglig för alla.

Demonstrationen visade på hur information kan utbytas mellan olika aktörer på ett säkert sätt. En av utmaningarna på en flygplats är att säkerställa ett effektivt informationsutbyte med flygtrafikledningen. Förändringar i exempelvis ankomstflöden kan ha en betydande påverkan på andra delar, och påverka bland annat flygbolag, handlingbolag och andra flygplatstjänster. Komplexiteten med ökade trafikflöden på en stor flygplats med många aktörer kan övervinnas med SWIM.  

- Besökarna visade på stort intresse och engagemang och det var full aktivitet att svara på våra frågor och komma in med synpunkter och feedback mot bakgrund av det de sett och hört, säger Peder Blomqvist, LFV.