Sommarmånaderna intensiva för LFV

05 september 11:09

Sommarmånaderna är intensiva för flyget och därmed också för LFV. Antalet luftrumsrörelser fortsätter att öka. Det visar LFVs delårsrapport för första halvåret 2018.

Första halvåret 2018 ökade rörelserna med 3,5 procent jämfört med rekordåret 2017 och uppgick till 383 000. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgår till en förlust om 14 mkr. Ackumulerat är resultatet bättre än såväl budget som föregående år.
LFVs delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018.