Trafiken ökade 3 procent första kvartalet

30 maj 13:05

Flygtrafiken fortsatte att öka också under första kvartalet 2018. Antalet rörelser i svenskt luftrum uppgick till drygt 175 000.

Det är en ökning med drygt 3 procent. Den överflygande trafiken (utan start eller landning i Sverige) stod för den största ökningen, +8,4 procent. Det står att läsa i LFVs kvartalsrapport för årets tre första månader.
LFVs resultat under första kvartalet blev -23 miljoner:
- Vi redovisar ett negativt resultat men det är ändå bättre än budget. Det är främst tack vare ett lägre kostnadsutfall. Resultatet är också bättre än samma period förra året, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.
Under perioden har 74 miljoner investerats av årets totala investeringsbudget på knappt 400 miljoner. Den enskilt största investeringen är inom flygtrafikledning på distans. Bygget av den nya centralen på Arlanda pågår för fullt liksom de förberedelser som krävs vid de flygplatser som kommer att flygtrafikledas på distans.
LFV kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2018.