Transportstyrelsen informerar om farligt område i södra Östersjön

29 mars 16:03

Transportstyrelsen har beslutat om att upprätta ett tillfälligt D-område (farligt område) i södra Östersjön över internationellt vatten efter ansökan från Main Air Traffic Management Center of Russia.

Den ryska marinen genomför 4-6 april rakettestskjutningar i södra Östersjön. Området ligger på internationellt vatten men inom svenskt FIR, eller flyginformationsregion, vilket innebär att det är LFV som har ansvaret för flygtrafikledningen. Under övningsdagarna kommer all flygtrafik att ledas utanför eller ovanför restriktionsområdet. LFVs bedömning är att omledningen inte kommer att medföra några större förseningar.