LFV bidrar med flygtrafikledning under Trident Juncture 18

25 oktober 17:10

Under oktober och november har Norrbottens flygflottilj F21 besök från USA. Ett 20-tal plan däribland F-16 och KC-135 (lufttankningsflygplan) från U.S. Air Force är på tillfällig vistelse på flygplatsen. Anledningen; Trident Juncture 18.

Den 25 oktober påbörjas militärövningen Trident Juncture 18 som är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och består av en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14 till 23 november.

Sverige kommer att delta med cirka 2 200 personer från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder. Totalt ingår drygt 50 000 deltagare från de 29 Natoländerna samt partnerländerna Finland och Sverige.

I övningen ingår totalt upp till 100 flygplan. Övningsområdet i luften är norra delarna av Norge samt västra delarna i norra Sverige längs gränsen till Norge. Norrbottens flygflottilj utgör flygbas för amerikanskt flyg som tillsammans med övriga deltagande nationers flygstyrkor som kommer öva i svenskt luftrum. LFV bidrar till övningen med flygtrafikledning.