Umeå radar åter i operativ drift

18 juni 16:06

Vid lunchtid på måndagen driftsattes Umeå radar efter två månader ur drift. Radarn togs ur drift den 16 april och helt enligt tidplan erhölls ett driftgodkännande från Transportstyrelsen förra veckan.

Nästa steg är att Visby radar tas ur drift den 26 september för motsvarande utbyte. LFV har nyligen också startat med renovering och upprustning av Uppsala gamla radar där en ny ska installeras under våren 2019.
- Utbytet av Umeå radar ingår i LFVs strategiska plan för övervakning där nuvarande radaranläggningar som är mellan 15 och 30 år gamla behöver ersättas. Vissa ersätts med en ny radar och andra av det så kallade WAM-systemet som införs parallellt. Utbytet är också drivet av nya regulativa krav från år 2020, säger LFVs projektledare Anders Dahlgren.