Nyheter

23 oktober 14:10

LFV har drönare i fokus

Drönare tar allt större plats i vardagen och i takt med utvecklingen tar LFV position i frågan. De obemannade luftfarkosterna är möjliggörare av nya tjänster samtidigt som de kan innebära risker för till exempel flyget när fler ska samsas i luftrummet. LFV, tillsammans med andra aktörer är med och driver utvecklingen för hur drönare ka... Läs mer

11 oktober 13:10

Med fokus på flygtrafikledning på distans

Under onsdagen deltog LFV i ett konsultationsmöte på initiativ av Transportstyrelsen på ämnet flygtrafikledning på distans (RTS=Remote Tower Services). Svenska flygbranschen, IATA och SAS var några av de intressenter som bjudits in för att lyssna och ställa frågor till LFVs experter och representanter för Swedavia och SDATS. Läs mer

05 oktober 09:10

Flygtrafiken upp tre procent i år

Efter årets nio första månader har antalet luftrumsrörelser i svenskt luftrum ökat med 3 procent jämfört med samma period 2017. I september var minskningen 0,3 procent vilket innebär att föregående månad var den första i år med en trafikminskning. Läs mer

05 oktober 09:10

Nytt nummer av LFVs nyhetsbrev

I senaste numret av LFVs nyhetsbrev LFV News rapporterar vi om trafikstatistik, taklagsfest för RTC Stockholm och att LFV får EU-stöd för fortsatt utveckling av flygtrafikledningen. Med mera. Läs mer

04 oktober 14:10

LFV får EU-stöd för utvecklad flygtrafikledning

LFV har beviljats EU-medfinansiering för fortsatt utveckling av flygtrafikledningen. EU-beslutet är positivt och bra för flygbranschen, flygpassagerarna och miljön. Läs mer

02 oktober 14:10

LFVs GD ny ordförande i europeisk flygallians

LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas har tillträtt som ordförande för alliansen COOPANS. Läs mer