LFV leder flyget genom Sverige till tomten i Finland

Publicerad: 06 december 2019 15:32

Omkring 1 700 flygningar genom svenskt luftrum kommer under december och januari att ta turister till och från tomten i norra Finland. Söndag 22 december är den största resdagen med 98 flygningar över Sverige.

Turisterna kommer huvudsakligen från Storbritannien och övriga västeuropa.
– LFV tar hand om trafikledningen av flygplanen när de kommer in i svenskt luftrum någonstans över nordvästra Värmland. Efter drygt en timmes färd lämnar planen Sverige uppe vid svensk-finska gränsen norr om Haparanda för den sista delen av flygningen genom Finland. Och tvärtom på hemvägen förstås, säger Peter Fältsjö, tf direktör En route i LFV.
Tomteflygningarna startade den 25 november och avslutas den 31 januari. De dagar som är mest trafikerade är liksom 2018 söndagarna i december (8, 15 och 22).

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Fakta om LFV
• LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
• LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
• LFV är ett statligt affärsverk.
• 785 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2018.
• 99,9 procents punktlighet.
• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.