LFV Sesarvalidering för ökad kapacitet på Arlanda

Publicerad: 29 mars 2019 07:59

I december och januari genomfördes valideringar inom Sesar 2020 med flygledare från ATCC Stockholm och ATS Arlanda. Valideringen innehöll en realtidssimulering med Stockholm-Arlandas trafikflöden och parallella rullbanor med 90 flygrörelser per timme.

- Valideringen visade på en kapacitetsökning på 5% när vi använder Arlandas parallellbanor i mixed mode. Genom tidig planering och balansering av ankommande och avgående flygningar skapas effektivare trafikflöden med reducerad bränsleförbrukning, säger Jan-Olof Roos, projektledare.

Se mer om valideringen i filmen nedan.