Nyheter

29 mars 2019 07:59

LFV Sesarvalidering för ökad kapacitet på Arlanda

I december och januari genomfördes valideringar inom Sesar 2020 med flygledare från ATCC Stockholm och ATS Arlanda. Valideringen innehöll en realtidssimulering med Stockholm-Arlandas trafikflöden och parallella rullbanor med 90 flygrörelser per timme. Läs mer

13 mars 2019 15:25

LFV fick särskilt omnämnande för lösning för aeronautisk information

Vid den pågående flygtrafikledningsmässan i Madrid fick LFV ett särskilt omnämnande för systemet L-CAPS för aeronautisk information. I slutet av 2018 tecknade LFV ett avtal med isländska flygtrafiktjänsten Isavia om L-CAPS. Läs mer

12 mars 2019 08:00

LFV på ATM mässan i Madrid

LFV är en av 6 partners inom COOPANS Alliance – ett samarbete på europanivå för att främja ett gemensamt arbetssätt för flygtrafikledningssystem och harmonisering av luftrum. Läs mer

07 mars 2019 10:42

LFV 2018: Två tusen flygplan per dygn och 3,2 miljarder i omsättning

Antalet luftrumsrörelser 2018 uppgick till 785 000 vilket innebär att LFV säkert och effektivt guidat omkring 2 000 flygplan per dygn genom svenskt luftrum på väg till eller från en flygplats i eller utanför Sverige. Läs mer

06 mars 2019 08:25

Infrastrukturministern på Arlandabesök

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte under måndagen Arlandatornet, Swedavia och ATCC Stockholm. Efter en rundtur på flygplatsen med Swedavias var det LFVs tur att ta med besökarna upp i Arlandatornet. Läs mer

22 februari 2019 16:50

LFV och Naviair lyfter samarbetet till en ny nivå

LFV och danska Naviair har beslutat att stärka och utveckla samarbetet genom att förnya och utveckla strukturer och former för gemensamma satsningar och aktiviteter. Läs mer