Flyget på Åre Östersund Airport trafikleds nu från RTC Stockholm

Publicerad: 02 december 2021 09:34

Den 1 december anslöts flygtrafikledningen vid Åre Östersund Airport till LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans på Arlanda, RTC Stockholm. Åre Östersund Airport är därmed den andra Swedaviaflygplatsen med detta koncept för flygtrafiktjänst.

– Med flygtrafikledning på distans ökar vi tillgängligheten för flyget i Sverige och minskar risken för störningar i vår leverans av flygtrafiktjänst till Swedavia. Vi är inte heller ensamma i Sverige om att utveckla och driftsätta flygtrafikledning på distans utan det är en global utveckling som pågår för att effektivisera och utveckla flygtrafiktjänsten, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

2016 skrev LFV och Swedavia en avsiktsförklaring att utreda förutsättningarna för flygtrafikledning på distans. I november 2017 skrevs avtalet under om att etablera flygtrafikledning på distans vid de fyra flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

RTC Stockholm ligger i direkt anslutning till LFVs kontrollcentral ATCC Stockholm på Arlanda, varifrån flygtrafiken i stora delar av Sverige leds.

Den 1 juni invigdes och driftsattes RTC Stockholm. Samtidigt flyttades flygtrafikledningen vid Kiruna Airport över från lokalt på flygplatsen till den nya kontrollcentralen.

Efter att flygtrafikledning på distans tagits i drift vid Kiruna Airport och Åre Östersund Airport återstår två flygplatser i LFVs och Swedavias gemensamma program, Umeå Airport och Malmö Airport. Enligt tidplanen ska det vara driftsatt för de flygplatserna före utgången av år 2022.

Projektet har delfinansierats av EU.

Fakta om flygtrafikledning på distans
LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans. 2015 driftsattes RTS vid Örnsköldsvik Airport från kontrollcentralen RTC Sundsvall. Därefter följde Sundsvall Timrå Airport, Linköping City Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Flygtrafiken vid dessa fyra flygplatser leds nu på distans från RTC Sundsvall av bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions. Det bildades 2016 av LFV och Saab för att utveckla, marknadsföra, sälja och driva flygtrafikledning på distans.