LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

Publicerad: 01 juni 2021 13:56Uppdaterad: 01 juni 14:07

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Centre, för flygtrafikledning på distans vid Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport.

– Vi är stolta och glada över att idag kunna öppna RTC Stockholm för flygtrafikledning på distans. Detta är resultatet av ett nära och givande samarbete med vår kund Swedavia. Det goda samarbetet med Transportstyrelsen i godkännandeprocessen har också varit en framgångsfaktor, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

– Det är naturligtvis glädjande att vi efter ett mångårigt intensivt arbete tillsammans med LFV nu tar det första steget till distansledd flygtrafikledning vid våra flygplatser. Driftsättningen vid Kiruna Airport är en milstolpe i Swedavias strategi för digitalisering och innovation  och arbetet med att utveckla framtidens flygplatser i linje med vårt tillgänglighetsuppdrag, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

2016 skrev LFV och Swedavia en avsiktsförklaring att utreda förutsättningarna för flygtrafikledning på distans. I november 2017 skrevs avtalet under om att etablera flygtrafikledning på distans vid de fyra flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

RTC Stockholm ligger i direkt anslutning till LFVs kontrollcentral ATCC Stockholm på Arlanda, varifrån flygtrafiken i stora delar av Sverige leds.

Efter att flygtrafikledning på distans tagits i drift vid Kiruna Airport återstår tre flygplatser i programmet. Enligt tidplanen ska det vara driftsatt för alla flygplatserna före utgången av år 2022.

– Med flygtrafikledning på distans kan vi erbjuda flygplatserna mer flexibla tjänster inom flygtrafikledning och också mer flexibla öppettider, säger Ann Persson Grivas.

– Vi får nu nya möjligheter till en effektivare flygplatsdrift samtidigt som vi säkerställer viktig regional tillgänglighet genom att säkra redundans och möjliggöra flexibla öppethållandetider. Vi ser nu fram ett gott samarbete i det fortsatta arbetet kring driftsättningen vid övriga flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Projektet har delfinansierats av EU.

LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans. 2015 driftsattes RTS vid Örnsköldsvik Airport från kontrollcentralen RTC Sundsvall. Därefter följde Sundsvall Timrå Airport, Linköping City Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Flygtrafiken vid dessa fyra flygplatser leds nu på distans från RTC Sundsvall av bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions. Det bildades 2016 av LFV och Saab för att utveckla, marknadsföra, sälja och driva flygtrafikledning på distans.