LFV på världsutställningen Expo 2020

Publicerad: 20 december 2021 09:39

Tre intensiva dagar i Dubai är till ända. Nu återstår wrap-up och utvärdering. Tillsammans med LiU och Saab har LFVs tre representanter Björn Stavås, Anders Carlsson och Olivier Petit förberett och genomfört en redovisning av de senaste två årens projekt inom automation och drönare i stadsmiljö.

En mycket lyckad workshop tillsammans med ett antal inbjudna representanter från Dubai hölls under tisdagen i den svenska paviljongen på världsutställningen Expo2020. Det etablerade samarbetet med University of Sharjah och DANS (Dubai ANS) är mycket effektivt och även tillsynsmyndigheter och samhällsfunktioner deltar.

De runt 30 inbjudna gästerna fick en genomgång av projekten följt av rundvandring i paviljongen och förevisning av en spektakulär resa i rymden av LiU, Linköpings universitet. Eftermiddagen fortsatte med en presentation av Saab följt av en mycket lyckad workshop där deltagarna var överens att vi är på rätt väg och enades om en fortsättning. Dagen avslutades med att H.M. Konung Carl XVI Gustaf tittade in och snabbt briefades av LFV och LiU om vårt svenska arbete. Kungen är i UAE inför Swedish Day som firades under onsdagen på Expo2020 och besöket har rönt stor uppmärksamhet. LFV deltar även på den.