LFV säljer sin andel i SDATS till Saab

Publicerad: 13 december 2021 10:30

Ägarstrukturen i Saab Digital Air Traffic Solutions AB (SDATS) förändras genom att LFV säljer sina aktier till Saab som därmed blir helägare av SDATS.

SDATS skapades 2016 som ett joint-venture mellan Saab och LFV. Syftet var att genom LFVs kompetens inom operationell drift av flygtrafikledning ihop med Saabs tekniska kompetens fortsätta utveckla flygtrafikledning på distans.

I april 2015 blev Örnsköldsviks flygplats den första i världen med flygtrafikledning på distans, ledd från centralen i Sundsvall. Därefter har antalet installationer ökat och breder nu ut sig inom både civil och militära sektor med kunder i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, och USA.
– Samägandet mellan Saab och LFV har varit en bra lösning för att utveckla en förmåga för flygtrafikledning på distans. LFVs kunnande inom flygledning och Saabs tekniska kompetens har samverkat till att göra Sverige världsledande inom framtidens flygtrafikledning. Den satsning som gjorts genom SDATS är ett gott exempel på samverkan mellan staten och svenskt näringsliv, säger LFVs överdirektör Magnus Corell.

– LFV har tillsammans med Saab etablerat förmågan att flygtrafikleda på distans och konceptet har varit i operativ drift sedan 2015. För att kunna ta större marknadsandel på den internationella marknaden krävs ett rent kommersiellt fokus på affärsutveckling och expansion. Sedan bolaget bildades 2016 har omvärlden förändrats och LFV har samtidigt fått flera nya regeringsuppdrag, vilket kräver ökat fokus för oss inom vår egen verksamhet och på vår förmåga att leverera i alla beredskapslägen. Av de här skälen är det nu lämpligt att samägandet av SDATS mellan Saab och LFV upphör, säger Magnus Corell.

Affären har godkänts av regeringen. Saab och LFV ser att samarbetet mellan parterna kommer att fortsätta även under de nya ägandeformerna. LFV fortsätter sin utveckling av RTC Stockholm som är en kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. Sedan 1 juni trafikleds flygtrafiken vid Kiruna Airport och sedan 1 december även Åre Östersund Airport härifrån som en del i LFVs och Swedavias gemensamma program för flygtrafikledning på distans. Ytterligare flygplatser kommer att anslutas till kontrollcentralen under 2022.