Nytt grönt elavtal

Publicerad: 27 augusti 2021 12:25

Nu har vi nytt avtal för elkraft. All el som produceras inom ramen för det nya avtalet kommer från förnybara energikällor. Dessutom har vi som upphandlande myndighet valt el märkt med Bra miljöval.

Utöver att vi fortsätter med förnyelsebara energikällor väljer vi nu också Bra miljöval för att ta ytterligare steg i strävan mot våra miljömål, säger Per Johansson, ansvarig för system och byggnader.

Ett av LFVs huvudmål är att vi ska bidra till att utveckla flygtrafiktjänsten och luftrummet för att minska flygets utsläpp och uppnå miljömål i vår del av Sveriges prestationsplan. Vi ska också använda energieffektiva lösningar i våra anläggningar och i vårt arbete.

Avtalet används för att försörja våra byggnader och anläggningar med elkraft. Samordnade upphandling av el genomfördes för 12:e året i rad, berättar Per Johansson.

Företag kan miljömärka produkter eller tjänster inom tolv olika produktområden som Bra Miljöval verkar inom, bland annat inom området energi. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.

Miljömärkningen bygger på två grundidéer; att naturresurser måste sparas och att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Några av målen är att minska den totala energianvändningen och att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor. Om Bra Miljöval - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)