Ökad flygtrafik över Malmö när Copenhagen Airport renoverar

Publicerad: 16 augusti 2021 10:23Uppdaterad: 16 augusti 11:14

Just nu flygs det mer än normalt över de sydvästra delarna av Skåne, inklusive över Malmö. Skälet till det är en pågående banrenovering på Copenhagen Airport, en renovering som avslutas fredagen den 20 augusti.

In- och utflygning till Copenhagen Airport/CPH över södra Sverige sker i samarbete mellan danska och svenska myndigheter, LFV och Naviair som leverantörer av flygtrafikledning och med Transportstyrelsen som tillståndsgivande myndighet.

Bankonfigurationen på CPH är enligt bilden nedan och huvudbanorna för start och landning är 04/22 (siffrorna anger att banan ligger i sydvästlig/nordostlig riktning). Då kan in/utflygning ske med begränsad påverkan på Malmö stad. Men valet av bana för start och landning styrs även av rådande vindförhållande eller som just nu, för att en av huvudbanorna är stängd för renovering, då använder man bana 12/30. När bana 12/30 används märks trafiken av i större  utsträckning över Malmö men det finns bullerrestriktioner över Malmö stad som ska följas;

Ingen trafik till/från CPH är tillåten över Malmö stad mellan klockan 2300 och 0600.

Mellan klockan 0600 och 2300 tillåts trafik till/från CPH flyga i området med följande restriktioner:

  • Ankommande jettrafik får ej passera Malmö stad under 5000ft (1500 m), utom då bana 30 är i användning.
  • Då bana 30 används tillåts ankommande trafik ej sjunka lägre än till 3000ft (900 m) inom området.
  • Avgående jettrafik från CPH ska ej passera Malmö stad ej under 6000ft (1800 m).

Avsteg från ovanstående bullerrestriktioner får göras om flygsäkerheten så kräver och till exempel i samband med dåligt väder.
Renoveringsarbetet ska vara avslutat fredagen den 20 augusti enligt informationen på Copenhagen Airports webb.