Anmäl höga objekt och byggnader som kan utgöra fara för luftfart

Publicerad: 13 juli 2023 11:28Uppdaterad: 14 augusti 10:41

Höga byggnader, master och vindkraftverk samt tillfälligt uppsatta byggkranar och mätmaster kan genom sin höjd påverka luftfarten negativt. De kan orsaka störningar som slår ut tekniska system men kan också utgöra en flygsäkerhetsrisk.

Detta räknas som flyghinder

Byggnader eller anläggningar vars sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter i tätbebyggt område eller 20 meter utanför tätbebyggt område. Exempel på anläggningar är höga byggnader, master och vindkraftverk. Även tillfälligt uppförda hinder som byggkranar och mätmaster ska anmälas.

Dina skyldigheter

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska minst fyra veckor innan arbetena påbörjas göra en flyghinderanmälan till Försvarsmakten, i enlighet med luftfartslagen. Om en flyghinderanmälan till Försvarsmakten inte görs innebär det ökade risker för såväl liv som egendom.

Att tänka på

I ett ännu tidigare skede finns ytterligare moment som ska genomföras, t ex flyghinderanalys och hinderremiss hos Luftfartsverket, Försvarsmakten och berörda flygplatser. Detta bör göras innan bygglov söks.

Mer information