Framtidens luftrum – hur blir det bäst för flyget, försvaret och miljön?

Publicerad: 29 juni 2023 14:22Uppdaterad: 08 augusti 15:21

Vid årets Aerospace Almedalen talade LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas och överdirektör Magnus Corell om framtidens luftrum och hur det blir bäst för flyget, försvaret och miljön.

Luftrummet är en begränsad resurs som behöver vara tillgänglig för både civil och militär trafik. Till det kommer utvecklingen av elflyg och obemannad luftfart. Sedan februari 2023 är också en av LFVs huvuduppgifter att tillhandahålla tjänster för obemannad luftfart. Etablering av sådana tjänster pågår nu.

− Behovet av automatisering inom luftfartssystemet ökar. Det vi gör nu är början på ett långsiktigt arbete som är en del av den europeiska planen för tjänster till den obemannade luftfarten. En mycket spännande utveckling, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

− Vi ser också att framväxten av nya farkoster och nya användningsområden och användningen av de olika delarna av luften på sikt kommer att leda till att dagens olika delar av luftrummet kommer att integreras, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

Centralt i arbetet med hur luftrummet kan användas på bästa sätt är att värna miljön. Det finns stora möjligheter med att optimera luftrummet och samtidigt ge förutsättningar för miljövänligare flygningar och här tar LFV en aktiv roll i utvecklingen.

− Det undre luftrummet kan utvecklas, bland annat för att möjliggöra för miljövänligare inflygningar till flygplatser. I den här delen har vi ett särskilt regeringsuppdrag och kommer att redovisa våra förslag efter sommaren. Vi arbetar också med att ändra flygvägar på högre höjder för att minska flygets miljöpåverkan, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

− Utvecklingen av elflyg skapar nya utmaningar med trafik med nya rörelsemönster. Vi bidrar till utvecklingen med vår kompetens att säkert, effektivt och miljöanpassat leda trafik i luften, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

Det nuvarande säkerhetsläget stryker under behovet av det militära försvarets tillgång till luftrummet. Som Försvarsmaktens leverantör av flygtrafiktjänst ser LFV till att även Försvarsmaktens behov blir tillgodosett i utvecklingen av det svenska luftrummet.

Att möta gamla och nya luftrumsbrukares ökade behov och krav är ett avancerat pussel att lägga. Detta för att bidra till att Framtidens luftrum blir det bästa för flyget, försvaret och miljön!

Mer information om Aerospace Almedalens medverkande parter och deras olika seminarium finner du på webbplatsen aerospacealmedalen.se.