LFV projekt med på Ingenjörsvetenskapsakademins 100 lista

Publicerad: 16 maj 2023 14:07Uppdaterad: 16 maj 14:22

Nu har vi kommit med på IVAs 100 lista som består av noga utvalda forskningsprojekt, med potential för nyttiggörande.

Samarbetsprojektet Svart IRIS är ett treårigt projekt som ska utveckla en mer effektiv och miljöanpassad flygtrafikledning. Projektet är kopplat till kravet på Swedavia att öka antalet kurvade inflygningar till Arlanda flygplats för att undvika buller över Upplands Väsby.

Under projektets gång görs olika tester i en simuleringsmiljö för både flygledare och piloter. Det mest konkreta handlar om att öka situationsmedvetenheten för flygledarna på inflygningskontrollen(APP) rörande när starter från Arlanda förväntas komma upp i luften. Starter från Arlanda och i viss mån Bromma flygplats påverkar i högsta grad ankommande trafik, i synnerhet de kurvade inflygningarna till Arlanda.

Projektet, som finansieras av Trafikverket, drivs i samarbete mellan LFV, Swedavia, GEISTT och Novair.

Här hittar du 100 listan!

Läs mer om projektet här.