LFV viktig deltagare i försvarsövningen Aurora 23

Publicerad: 14 april 2023 11:33

Foto: Försvarsmakten. Mellan den 17 april och 11 maj genomförs den stora försvarsövningen Aurora 23 i södra Sverige där LFV spelar en viktig roll.

Som Sveriges ledande leverantör inom för civil och militär luftfart är LFV en viktig deltagare i försvarsövningen Aurora 23. Det svenska luftrummet är det enda i världen med integrerat luftrum för både civilt och militärt flyg och det är LFV som trafikleder den militära flygtrafiken i Sverige.

– LFV har flera medarbetare som deltar såväl inför som under övningen, berättar Ulf Martinson, enhetschef på Försvarsmakten ATS. Främst är det medarbetare som under övningen går in i sina befattningar som reservofficerare i Försvarsmakten.  Våra flottiljer och vissa flygplatser är bemannade för att kunna hantera militär verksamhet dygnet runt.

Omfattande flygverksamhet

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker med start och landning från fler olika baser och civila flygplatser södra och Mellansverige. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Tillsammans försvarar vi Sverige.

Läs om försvarsmaktsövningen Aurora 23 på Försvarsmaktens webbplats.